Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Biologie

Biologie - články

Hledat článek:
Vyberte si konkrétní sekci tohoto předmětu...
Zoologie

Nauka o zvířatech.

Botanika

Nauka o rostlinách.

Geologie

Nauka o horninách a minerálech.

Biologie člověka

Nauka o člověku.

Mykologie

Biologie hub.

Ekologie

Nauka o vzájemných vztazích organismů mezi sebou a prostředím.

Obecná biologie

Základní poznatky o biologii.

 

Články v této sekci?

Úvod do biologie

věda o organismech

Eukariotická buňka

Eukariotcká buňka, Biologie

Buňka

život buňky, rozmanitost buněk, dělení buňky

Krev

Složení krve

Biologie - úvod

Článek o vzniku biologie jako vědy, čím se zabývá a její systém.

Stavba buňky

Článek o buňkách, srovnání rostlinné a živočišné buňky.

Biologie - tkáně

Článek o druzích tkání a jejich funkích.

Buněčný cyklus

jak probíhá dělení buněk

aaa

sdaaakk

Bakterie

stavba a fce, plazmidy, rozmnožování, spory, tvary, metabolismus, vztah ke kyslíku, význam (půdní, střevní, mléčného a octového kvašení, patogenní)

Kosti

kosterní soustava, kosti, klouby

Viry

stavba a fce, RNA a DNA viry, význam, průběh infekce, typy virů, retroviry, prevence, léčba

Znáte nějaký článek z jiného webu, který by mohl ostatním čtenářů pomoci?

Další zdroje

Biologie na serveru sesity.net
Zavřít