Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Chemie

Chemie - články

Hledat článek:
Vyberte si konkrétní sekci tohoto předmětu...
Analytická chemie

Analytická chemie se zabývá analýzou vzorků látek, s cílem porozumět jejich chemickému složení a struktuře.

Biochemie

Biochemie studuje chemické složení, chemické reakce a vzájemné vztahy chemických individuí, které se odehrávají v živém organismu.

Anorganická chemie

Anorganická chemie studuje vlastnosti a reakce anorganických sloučenin.

Organická chemie

Organická chemie studuje strukturu, vlastnosti, složení a reakce organických sloučenin.

Fyzikální chemie

Fyzikální chemie se zabývá fyzikálním popisem chemických systémů a procesů.

 

Články v této sekci?

Atom

Stavba atomu, jádro, obal, protonové a nukleonové číslo, izotopy, valenční vrstva a valenční elektrony

Oddělování složek směsi

sedimentace, filtrace, destilace, krystalizace

Kovy

Jejich vlastnosti a užití.

Směsi

Popis směsí, směsi stejnorodé a různorodé

Vlastnosti látek

skupenství, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, hustota, vzhled

Jedovaté prvky historie

Dávejte si pozor na jedovaté látky, mnoho lidí při styku s nimi nedopadlo dobře

Znáte nějaký článek z jiného webu, který by mohl ostatním čtenářů pomoci?

Další zdroje

Chemie na serveru sesity.net
Zavřít