Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Chemie » Směsi

Směsi

Směs je výsledek mechanického smíchání chemických látek, tzn. prvků nebo sloučenin. Směs je látka, která obsahuje dvě nebo více složek.

Homogenní, nebo-li stejnorodá směs, má definované složení a vlastnosti v celém svém objemu. Jedná se o roztoky a některé slitiny. Jednotlivé částice nejsou viditelné okem.

Heterogenní, nebo –li různorodá směs nemá definované složení. V jejím objemu lze identifikovat jednotlivé látky.

Druhy heterogenních směsí:

  • SUSPENZE (pevná látka + kapalina)
  • EMULZE (kapalina + kapalina)
  • PĚNA (kapalina / pevná látka + plyn)
  • AEROSOLY
  • MLHA (plyn + kapalina)
  • DÝM (plyn + pevná látka)

Roztok

- roztok je homogenní směs

- roztoky mohou být kapalné, pevné i plynné

- rozpouštědlo je látka v níž se jiná látka rozpouští

Druhy roztoků

  • Nasycený roztok – roztok, ve kterém se za dané teploty více látek nerozpustí
  • Nenasycený roztok - roztok ve kterém se za dané teploty látky stále rozpouští
  • Přesycený roztok - látky se dále nerozpouštějí, zůstávají usazeniny

Koloidní roztoky

Koloidní roztok je směs, jejíž vlastnosti jsou mezi homogenní a heterogenní směsí (někdy se označuje jako mikroheterogenní). Př.: Mléko, krev, aj.

Rozpustnost je schopnost látek rozpouštět se v rozpouštědle. Je to hmotnost látky rozpuštěné ve 100g rozpouštědla při vzniku nasyceného roztoku za určitého tlaku a teploty.

Příklad:

Vypočítejte nejvyšší možnou hmotnost chloridu sodného, který se rozpustí v 1 l vody při 20°C

Postup při řešení příkladu na rozpustnost:

a) zápis

m= x g NaCl

t= 20 °C

V= 1l H2O = 1000g

b) v tabulkách si najdeme hmotnost rozpouštěné látky, která se rozpustí ve 100g vody za dané teploty a dosadíme do klasické trojčlenky

m1= 36g NaCl ve 100 g H2O

R (20°C) = 36g NaCl I 100g H2O

R (20°C) = x g NaCl I 1000g H2O

x= (36 x 1000) : 100 = 360g NaCl

Nejvyšší možná hmotnost chloridu sodného pro rozpuštění v 1 l vody je 360 gramů.

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: Karolína Šmatláňová | Napsáno: 8. 8. 2009, 0:47
Zavřít