Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Chemie » Oddělování složek směsi

Oddělování složek směsi

Abychom mohli látku řádně prozkoumat, je nutné mít ji k dispozici v čistém stavu a v dostatečném množství. Látky se často vyskytují ve formě směsí, z nichž je získáváme nejrůznějšími izolačními (separačními) metodami. Jednotlivé složky směsi od sebe můžeme oddělit např:

Sedimentace

Sedimentací oddělíme pevné částice rozptýlené v plynu nebo v kapalině, které se usazují na základě gravitačních sil. Nejprve se usazují částice s největší hustotou, uplatňuje se např. při čištění odpadních vod.

Filtrace

Filtrací oddělíme pevnou složku, která se zachytá na filtru, od kapalné (plynné) složky, která filtrem protéká jako tzvn. filtrát. Používá se například při zachycování nečistot při výrobě pitné vody nebo čištění vzduchu.

Destilace

Destilací oddělíme jednotlivé kapalné složky směsi na základě jejich rozdílné teploty varu. Zahřátím se nejdříve uvolňují páry s převládajícím obsahem složky s nejnižší teplotou varu, které se vedou do chladiče, kde opět zkapalní. Získává se tak třeba ethanol ze směsi vzniklé ethanolovým kvašením cukrů.

Krystalizace

Krystalizací oddělíme složky směsi na základí jejich různé rozpustnosti. Nejdříve tvoří krystaly látka nejméně rozpustná (může být provedena ochlazením za horka nasyceného roztoku nebo odpařením rozpouštědla). Používá se k získávání soli z moře.

Sublimace

Sublimací oddělíme ze směsi složku, která zahříváním přechází z pevného skupenství přímo do plynného, lze tak získat např. čistý jod.

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: Václav šikola | Napsáno: 11. 8. 2009, 18:37
Zavřít