Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Chemie » Kovy

Kovy

Kovy tvoří asi 3/4 periodické tabulky prvků. Je pro ně typická tepelná a elektrická vodivost. Převážně se vyskytují ve sloučeninách, ale některé jsou také ryzí (zlato, stříbro..). Podle periodické tabulky kovy můžeme rozdělit do 8 různých skupin:

1) Alkalické kovy

Elektronová konfigurace je ns1, jejich atomy v základním stavu mají jeden valenční elektron, snadno se vytváří kationty a získávají tak konfiguraci předcházejícího vzácného plynu. Jsou měkké (dají se krájet nožem), stříbřitě lesklé. Mají nízkou hustotu a nízké teploty tání. Jsou velmi reaktivní, proto se uchovávají v inertním petroleji. Zahřátím na vzduchu se vznítí a hoří. Charakteristickým způsobem barví plamen. V přírodě se vyskytují pouze ve sloučeninách.

Využití: průmyslově se vyrábí elektrolýzou taveniny některé ze svých solí.

Lithium (Li)

Je to pevný kov s atomovým číslem 3. Je lehký a měkký. Je stříbřitě lesklý a využívá se v jaderné energetice, k výrobě baterií a akumulátorů, vyrábí se z něj speciální sklo a keramika, využívá se k výrobě hvězdářských teleskopů.

Sodík (Na)

Je hojně zastoupený v zemské kůře, mořské vodě i živých organizmech. Jeho atomové číslo je 11. Jeho tvrdost je menší než 1. Využívá se v jaderné energetice, jako silné redukční činidlo, při výrobě sodíkových výbojek, k přípravě peroxidu sodného nebo jako náplň do hasících přístrojů.

Draslík (K)

Autorem jeho českého a slovenského názvu je Jan Svatopluk Presl. Jeho atomové číslo je 19. Používá se jako draselné hnojivo, pro výrobu fotoelektrických článků, jako oxidační činidlo.

2) Kovy alkalických zemin (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra)

Typické oxidační číslo pro tuto skupinu je 2+. Elektronová konfigurace ns2. Jsou obdobné jako alkalické kovy, ale méně reaktivní. Mají nízké teploty tání, jsou měkké, šedě zbarvené, reaktivní. V přírodě se vyskytují pouze ve sloučeninách.

Beryllium (Be)

Je to tvrdý šedý kov o atomovém čísle 4. Jeho soli jsou mimořádně toxické. Samotný kov je také toxický. Využívá se ve šperkařství jako drahokam nebo polodrahokam, v jaderných reaktorech, při konstrukci rentgenových analyzátorů kovů.

Hořčík (Mg)

Atomové číslo hořčíku je 12.je lehký, středně tvrdý stříbrolesklý kov, druhý nejlehčí z kovů alkalických zemin. Využívá se při výrobě lehkých a pevných slitin, jako redukční činidlo v organické syntéze a při pyrotechnických aplikacích.

Vápník (Ca)

Je to lehký, velmi reaktivní kov. Autorem jeho českého a slovenského názvu je Jan Svatopluk Presl. Atomové číslo je 20. Využívá se k redukcím v organické syntéze, v metalurgii, výrobě vápenatých skel, vápna, sádry...

3) Přechodné kovy (Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, Lu, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Hg)

Přechodné kovy jsou prvky, jejichž atomy nebo sloučeniny nemají zcela zaplněné orbitaly d. Jejich sloučeniny jsou často barevné.

Železo (Fe)

Atomové číslo tohoto kovu je 26. V přírodě se minerály železa vyskytují velmi hojně a železo se z nich získává redukcí ve vysoké peci. Je měkký, světle šedý až bílý.

Měď (Cu)

Je to kov s atomovým číslem 29 načervenalé barvy. Vyznačuje se velmi dobrou tepelnou a elektrickou vodivostí, je součástí slitin (bronz, mosaz, klenotnické, dentální a mincovní slitiny). Její tvrdost je 3. Využívá se jako střešní krytina, protože je korozivzdorná, dále jako okapy, elektrický vodič, výroba kotlů, chladičů, kuchyňského nádobí.

Zinek (Zn)

Zinek je měkký lehce tavitelný kov, je modrobílý se silným leskem. Jeho atomové číslo je 30. Zinek na vzduchu při zahřátí hoří jasně svítivým modrozeleným plamenem. Využívá se jako antikorozní ochranný materiál především pro železo a jeho slitiny, dále se vyrábí odlitky. Dále na výrobu motorových karburátorů, kovové ozdoby, okenní kliky, konve, vědra, vany, střešní okapů, střech apod. Obkládání nádrží, skříní, ledniček apod.

Platinum (Pt)

Platina je velmi těžký a chemicky mimořádně odolný drahý kov stříbřitě bílé barvy. Jeho atomové číslo je 78. Název platina vznikl jako zdrobnělina ze španělského slova plata (stříbro), do češtiny ho můžeme přeložit jako stříbříčko. Využívá se na výrobu odolného chemického nádobí, katalyzátorů, cytostatik, šperků, dentálních slitin.

Zlato (Au)

Je měkký drahý kov žluté barvy. Jeho atomové číslo je 79. Vynikající elektrická vodivost a odolnost proti korozi. V přírodě se vyskytuje zejména ryzí. Využívá se k výrobě šperků, popř. pozlacování, v mikroelektronice i sklářském průmyslu, v zubním lékařství, v bankovnictví.

4) Ušlechtilé kovy (Cu, Ag, Au, Hg, Ru, Rh, Pd, Re, Os, Ir, Pt)

Ve srovnání s alkalickými kovy jsou málo reaktivní, z kyselin nevytěsňují vodík, mají výrazně větší teploty tání, větší hustoty a menší atomové poloměry.

Stříbro (Ag)

Je to ušlechtilý kov bílé barvy, vyznačuje se nejlepší elektrickou a tepelnou vodivostí ze všech známých kovů. Jeho atomové číslo je 47. Má dobrou kujnost a dobře se odlévá. Využívá se na výrobu záznamových médií na CD a DVD kompaktních discích, kvalitních zrcadel, mincí, medailí, šperků, baterií, katalyzátorů,

Osmium (Os)

Je to kov s atomovým číslem 76. Je to drahý kov modro-šedé barvy. Značně tvrdý a křehký kov. Nemá žádné praktické využití, používá se pouze ve slitinách např. pro výrobu velmi odolných hrotů plnicích per nebo pro některé chirurgické implantáty.

5) Kovy skupiny železa (Fe, Co, Ni)

Nikl (Ni)

Má atomové číslo 28. Je bílý, feromagnetický, kujný a tažný kov. Má využití jako antikorozní ochrana, na výrobu slitin (mince, Monelův kov), galvanické články, katalyzátory.

6) Platinové kovy (lehké: Ru, Rh, Pd, těžké: Os, Ir, Pt)

Iridium (Ir)

Iridium je drahý kov šedivě bílé barvy. Využívá se ve slitinách, sklářském průmyslu, na tažení optických vláken. Jeho atomové číslo je 77.

7) Lanthanoidy (La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu)

Lutecium (Lu)

je měkký stříbřitě bílý, přechodný kovový prvek. Má atomové číslo 71. Využívá se jako katalyzátor.

8) Aktinoidy (Ac, Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr)

Uran (U)

je radioaktivní chemický prvek, kov s atomovým číslem 92. Prvek objevil v roce 1789 Martin Heinrich Klaproth. Uran je v čistém stavu stříbrobílý lesklý kov, který na vzduchu pozvolna nabíhá – pokrývá se vrstvou oxidů. Využití v jaderném průmyslu, ve vojenství.

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: Jana Hlaváčová | Napsáno: 18. 8. 2009, 14:30
Zavřít