Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Chemie » Atom

Atom

Atomy jsou nesmírně malé. Poloměr atomu, představíme-li si jej jako jakousi kuličku je přibližně 0,000 000 01 cm. Lidské oko nemůže atomy spatřit dokonce ani pomocí sebelepších zvětšovacích přístrojů. Lidské oko totiž vnímá jenom viditelné světlo, a to je příliš hrubé na spatření atomu.

Atom je tvořen jádrem a elektronovým obalem. Ke svému překvapení vědci zjistili, že téměř veškerá hmota atomu (99,94%) je soustředěna v maličkém jádře atomu. Toto jádro má poloměr o velikosti 0,000 000 000 000 1 cm (to znamená, že je ještě stotisíckrát menší než poloměr atomu). To platí pro nejmenší jádro, jádro vodíku. Ale ani největší a nejtěžší jádra prvků (například uran) nejsou o moc větší, pouze asi 6x.

Jádro je tvořeno částicemi, které se nazývají protony a neutrony. Protony a neutrony mají přibližně stejnou hmotnost. Každý proton i neutron je tvořen třemi kvarky.

Elektronový obal je tvořen pouze elektrony. Elektron je přibližně asi 2000x lehčí než proton a neutron.

Jádro a obal drží pohromadě elektrické síly. Elektron se totiž od protonu liší nejen hmotností, ale ještě v jedné vlastnosti, kterou nazýváme elektrický náboj.

Náboj elektronu označujeme jako záporný, náboj protonu jako kladný. Neutron nemá žádný náboj (je elektricky neutrální, odtud jméno neutron).

Částice, které mají opačný náboj, se přitahují. Částice se stejným nábojem se odpuzují. Elektrická síla je tak velká, že ji běžně pozorujeme i v našem světě. Předmět, na kterém vznikl (například třením) nadbytek elektronů, se přitahuje s předmětem, na kterém je elektronů nedostatek. Tuto vlastnost lidé pozorovali již odedávna, ale neuměli ji vysvětlit tak, jako my nyní. Věděli pouze, že některé věci se navzájem přitahují či odpuzují. Tuto vlastnost nazvali náboj a pozorovanou sílu - sílu elektrickou.

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: David Kristín | Napsáno: 6. 8. 2009, 14:00
Zavřít