Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Chemie » Vlastnosti látek

Vlastnosti látek

Skupenství:

Skupenství rozlišujeme na základní kapalné, pevné a plynné látky a speciální čtvrtá je plazma. Stav látky je rozlišován jinou strukturou atomů v určité látce.

 • kapaliny – Kapalina se nazívá tekutina. Její atomy v látce jsou drženy slabými silami,ale nejsou pevně drženy. Kapaliny nejdou stlačit a je nutno je uchovávat v nádobách (nedokáže udržet svůj tvar).
 • pevné látky – Pevná látka je charakteristická svým pevným, uspořádaným držením atomů. Pevná látka drří svůj tvar.
 • pevné látky - vše "pevné"
 • plyny – patří do skupiny tekutin (stejně jako kapalina), ale částice plynu nejsou drženy pohromadě žádnými silami a ovlivňují se pouze při vzájemných srážkách. Bývá snadněji stlačitelná než kapalina. Plyn se dá uzavřít pouze ze všech čtyř stran. S otevřenou nádobou by plyn vyprchal a míchal se s atmosférou.
 • plazma – Toto skupenství je fascinující. Chamie nedokáže popsat, co se děje v plazmě, její chování. Jediná možnost, jak můžeme plazmu poznat je pozorování jejího chování na elektromagnetické pole. Plazma se viditelně objevuje ve vesmíru. Tvoří 99% vesmíru.
 • Rozpustnost:

  Látky pozorujeme při rozpouštění v rozpouštědle (roztoku).

  Rozlišujeme:

  • dobře rozpustná – látky se rozpouští bez problémů
  • špatně rozpustná – látky se obtížně rozpouštějí
  • nerozpustná – látky se rozpouští nepatrně nebo vůbec

  Tepelná vodivost:

  • Kovy – vysoká tepelná vodivost
  • Polokovy – přechod mezi kovem a nekovem
  • Nekovy – nevodí, jsou používáné jako izolanty

  Elektrická vodivost:

  • Kovy – vysoká elektrická vodivost
  • Polokovy – vysoká elektrická vodivost
  • Nekovy- nevodí, použití jako izolanty

  Hustota:

  Hustota látky představuje hodnotu dané veličiny vztažené k jednotkovému objemu. Nelzneme ji v tabulkách.

  Vzhled:

  • Kapalina – vzhled tekutina např voda
  • Pevná látka – vzhled tělesa např. stůl, kra, okno, atd.
  • Planná látka – patří do tekutin např. pára

  Informace o článku

  Tagy: (Přidat tag)
  Autor: Sabina Krejčová | Napsáno: 14. 8. 2009, 9:19
  Zavřít