Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Český jazyk a literatura » Pravopis a gramatika

Pravopis a gramatika - články

Hledat článek:
Vyberte si konkrétní sekci tohoto předmětu...
Syntax

Nauka o mluvnické a významové stavbě věty.

Lexikologie

Nauka o slovní zásobě

 

Články v této sekci?

Příslovce

Příslovce

Psaní mě, mně, bě, pě, vě, bje, vje

Psaní mě, mně; bě, pě, vě, bje, vje, příklady výjimek, pravidla.

Členící znaménka

Význam jednotlivých členících znamének ve větách, kdy píšeme a kdy ne.

Předložky a předpony S a Z

Pravidla psaní s a z v předložkách a předponách

Zdvojené souhlásky (na cizím webu)

Kde se mohou objevit dvě stejné hlásky vedle sebe.

Velká a malá písmena (na cizím webu)

Kde píšeme velké písmeno.

Shoda přísudku s podmětem (na cizím webu)

Podmět a přísudek jsou základními větnými členy ve větě dvojčlenné.

Předpony s, z, vz (na cizím webu)

Psaní čárek

Čárka ve větě jednoduché a souvětí.

Znáte nějaký článek z jiného webu, který by mohl ostatním čtenářů pomoci?

Další zdroje

Český jazyk - mluvnice na serveru sesity.net
Zavřít