Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Matematika » Rovnice a nerovnice

Rovnice a nerovnice - články

Hledat článek:

Články v této sekci?

Exponenciální rovnice

Výpočet exponenciálních rovnic

Kvadratické rovnice

Řešení kvadratických rovnic.

Soustavy rovnic

Řešení soustav rovnic pomocí sčítací a dosazovací metody

Lineární rovnice s jednou neznámou

Lineární rovnice s jednou neznámou, popis řešení rovnic, ukázkové výpočty.

Lineární rovnice (na cizím webu)

Popis nejzákladnějšího typu rovnic.

Kvadratické rovnice (na cizím webu)

Řešení různých druhů kvadratických rovnic.

Lineární nerovnice (na cizím webu)

Popis řešení především dvou druhů lineárních nerovnic.

Kvadratické nerovnice (na cizím webu)

Několik druhů řešení především v závislosti na diskriminantu.

Exponenciální rovnice (na cizím webu)

Všechny metody řešení exponencionálních rovnic.

Goniometrické rovnice (na cizím webu)

Jak řešit goniometrické rovnice přímou metodou či pomocí substituce.

Soustavy rovnic (na cizím webu)

Jak vyřešit soustavu lineárních rovnic, dosazovací a sčítací metoda.

Přehled typů rovnic (na cizím webu)

algebraická, binomická, bikvadratická, diferenciální...

Rovnice s parametrem (na cizím webu)

Děvet příkladů i s výpočtem

Znáte nějaký článek z jiného webu, který by mohl ostatním čtenářů pomoci?

Zavřít