Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Dějepis » Moderní dějiny

Moderní dějiny - články

Hledat článek:

Články v této sekci?

Holocaust

Článek popisu vývoj holocastu - masového vraždění Židů. Rozebírá situaci před, během i po druhé světové válce.

Pokus o sjednocení Německa a Itálie

Hospodářské sjednocování, Revoluce v německých státech ,Frankfurtský parlament , Odmítnutí pruského krále , Snahy o sjednocení Itálie , Povstání v Neapolsku a Lombardii , Návrat ke starým poměrům

Vzestup USA

Osídlování západu , Boj proti otrokářství , Válka Severu proti Jihu , Politický systém USA ,Hospodářský rozmach, Americký imperialismus , Prezident Abraham Lincoln

Pád komunistického režimu

pád komunistického režimu

Vypuknutí druhé světové války

Vypuknutí druhé světové války, Útočné plány Osy ,Německo-sovětský pakt , Napadení Polska

Obrat ve vývoji druhé světové války

Obrat ve vývoji druhé světové války, Vstup USA do války, Bitva u Moskvy , Nacisté na vrcholu moci , Stalingradská bitva

Západní tažení. Bitva o Anglii

Západní tažení.Bitva o Anglii, Útok proti Skandinávii , Západní tažení , Ze vzpomínek generála de Gaulla na porážku Francie v roce 1940: , Pád Francie , Nástup vlády W. Churchilla

Napadení Sovětského svazu

Napadení Sovětského svazu, Balkánské tažení , Napadení SSSR , Podpora Spojenců

Evropa a Svět po roce 1945

Důsledky druhé světové války, Lidské a hmotné ztráty, Politické zmény , Demokracie proti komunismu

Nebezpečí totality ve druhé republice 14. a 15.březen 1939

Nebezpečí totality ve druhé republice 14. a 15.březen 1939, Nástup nové politické moci , Situace na Slovensku , Vyhlášení slovenské samostatnosti

Rozdělené Světy

Rozdělené Světy, Upevnění sovětského bloku, Utužení sovětské nadvlády ve střední a východní Evropě, Neposlušná Jugoslávie, Hrozba třetí světové války, Vrcholná éra stalinismu

Léta prosperity v CSR

Léta prosperity v CSR, Hospodářské postavení Československa, Změny v průmyslu, Měnová reforma, Zemědělství

Studená válka

Poválečné uspořádání, rozdělení světa do vojenských bloků, supervelmoci

Češi a Slováci na cestě k Sametové revoluci

Češi a Slováci na cestě 1 k Sametové revoluci,Společnost v letech před listopadem 1989, Charta 77, Bezvýchodnost komunistického systému

Návrat k totalitnímu režimu

Návrat k totalitnímu režimu, Ústup od reforem v Československu, Moskva dosadila své věrné,

Co to byl Protektorát?

Protektorát Čechy a Morava, Německá okupační správa, Omezování autonomie, Protektorátní totalita

Život v Protektorátu

Hospodářská situace, Perzekuce Romů, Zavedení lístků

Poválečná obnova a nástup zlatých 20. let

Éra prosperity, Úspěchy diplomacie

Doba mezi válkami

Uspořádání světa, Nové uspořádání Evropy, Morální důsledky války

Závěrečné etapy druhé světové války

Vylodění Spojenců v Evropě, Krize německého spojeneckého systému, Postup sovětských vojsk, Jaltská konference

Druhá republika

Politický, ústavní a správní vývoj

Znáte nějaký článek z jiného webu, který by mohl ostatním čtenářů pomoci?

Zavřít