Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Dějepis » Stoletá válka

Stoletá válka

Stoletá válka byl konflikt mezi Anglií a Francií, který se odehrál v letech 1337-1453. Záminkou k válce byly spory o královskou korunu, ale skutečná příčina války byl boj o Flandry. Francouzské město Flandry totiž obchodovalo s Anglií, která Flandrům dovážela vlnu. Francouzský král ale zakázal dovoz anglické vlny, což vedlo ke sporům, které trvaly přes 100 let.

Stoletou válku můžeme rozdělit do 3 fází:

1. fáze

Na straně Francouzů stálo Skotsko, které se chtělo vymanit z lenní závislosti na Anglii. Na straně Anglie stály Flandry, které chtěly i nadále obchodovat. Roku 1340 proběhla námořní bitva u Sluis, ve které vyhrála Anglie a získala tak kontrolu nad kanálem La Mance. Roku 1346 proběhla bitva u Kresčaku, kde Anglie opět vítězí. V této bitvě padl i náš český panovník Jan Lucemburský. V roce 1347 po dlouhém obléhání dobyli Angličané přístavní město Calais a na 8 let byl uzavřen mír. Ten skončil roku 1355. Roku 1356 proběhla významná bitva u Poities, kde Anglie opět vítězí a Francouzský král Jan II. Dobrý byl zajat i se svoji šlechtickou družinou. Vlády ve Francii se ujal jeho syn Karel V. Moudrý, který se nažil udržet pořádek v zemi a za pomoci šlechty a duchovenstva potlačil protiválečnou vzpouru pařížských měšťanů. Roku 1360 byl uzavřen mír v Brétigny, kdy se anglický panovník Eduard III. Zřekl nároku na francouzskou korunu a Flandry tak připadly do moci Francouzů. Anglii však zůstalo město Calais a většina území na jihu.

2. fáze

Francouzský král Karel V. vyhlásil válku Anglii. Francie však zcela změnila taktiku. Do čela armády dosadila vojáka Bertranda du Guesclin, který vedl malé války, vyhýbal se velkým bitvám a bránil města. Tak vyhnal Angličany z většiny území. Francie v této době prosperuje, jejich země byla zbavena loupežníků, parlament začal zasedat pravidelně, zákony schvaloval pouze panovník, podporovala se věda a umění- byla rozšířena Paříž, Zveleben Louvre, stavěla se spousta zámků. Anglie v této době prožívala menší krizi. Richard II. potlačil lidové povstání pod vedením Jana Viklefa, který požadoval rovnost občanů.

3. fáze

Roku 1415 anglický král Jindřich V. využil nepokojů ve Francii a vylodil se v Normandii, kde proběhla bitva u Azincourtu. Přestože Francouzi měli velkou přesilu, Angličané zvítězili. Roku 1420 byl uzavřen mír v Troyes mezi Jindřichem V. a francouzskou královnou Isabelou. Dohoda zněla, že Jindřich V. se po smrti francouzského krále ožení s francouzskou princeznou a nastoupí na francouzský trůn. Dohoda se však neuskutečnila, protože Jindřich V. nečekaně zemřel. Roku 1429bylo osvobozeno město Orleans, které Angličané obléhali. Za osvoboditelku je označována Johanka z Arku, která porazila Angličany u Pataye. Válečné tažení mladičké Johanky zvedlo velkou vlnu nadšení a k armádě se přidávaly i lidové síly. Angličané v této době měli nedostatek posil i zásob a došlo k obratu ve válce. Francie začala porážet Anglii v jedné bitvě za druhou. Velký zvrat však nastal v roce 1431, kdy šlechta záviděla Johance její postavení a vyhnala ji z královského dvora. Johanka byla obviněna z kacířství a upálena v Rouenu. Válka byla ukončena roku 1453 po bitvě u Castellione a skončila bez mírové smlouvy.

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: Michaela Nováková | Napsáno: 17. 4. 2009, 14:48
Zavřít