Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Výtvarná výchova » Sagrada Familia

Sagrada Familia

Postavit chrám Sagrada Familia na severu Barcelony, hlavního města Katalánska, napadlo roku 1881 bratrstvo sv. Josefa (byl označován za patrona dělníků). Měl vzniknout kostel k uctívání svaté rodiny, který měl obsahovat celý komplex sociálních zařízení: školy, dílny, konferenční sály.

Původním architektem této stavby byl Francesc de Paula Villar. Jeho plány byly ve smyslu jihoevropské gotiky. V prosinci roku 1881 byly zakoupeny pozemky v barcelonské části Exiample. Roku 1882 byl položen základní kámen, právě na den Svatého Josefa. V témže roce začala stavba krypty. Villar se brzy rozešel ve svých názorech s kuratoriem a vzdal se vedení stavby. Bratrstvo hledalo vhodného architekta a dne 3.11.1883 pověřilo Antoniho Gaudího jeho dokončením. Chrám Sagrada Família navrhl Gaudí jako dramatickou vertikální stavbu famózních rozměrů. Výtvarným námětem měly být scény z Nového zákona a architekt zamýšlel postavit celé dílo jako "kázání vtělené do kamene". Když Gaudí popisoval svůj chrám tak, jak ho viděl ve svých představách jeho oči prý zářily a byl celý jako proměněný. Jeho posluchači byli velice dojati a naprosto přesvědčeni o tom, že dokončením chrámu bude Gaudí korunovat své životní dílo. Více než čtyřicet let, počínaje 31.rokem svého života a konče svou smrtí v roce 1926, věnoval Gaudí veškeré své tvůrčí síly této bizardní sakrální stavbě. Když se Gaudího ptali, kdo bude pokračovat ve stavbě kostela po jeho smrti, odpovídal vždy jednoznačně: "Svatý Josef!". Gaudí do ní zakomponoval stavební a výtvarné prvky, které celý život postupně zkoušel (a které můžeme najít na několika dalších místech v Barceloně).

Sagrada Familia byla navržena jako basilika- pětice lodí je doplněna trojicí příčných lodí, interiér

Roku 1885 začal Gaudí stavět apsidu ve zjednodušeném, podstatně zredukovaném stylu pozdní gotiky a roku 1893 ji obohatil vysokými fiálami s přírodním dekorem. Mezi tím přistoupil ke stavbě fasády jižní chrámové lodi. Základní gotické rysy tohoto průčelí se ztrácí pod velkou sochařskou výzdobou s motivy odvozené ze světa fauny a flóry i zcela neobvyklé tvary, které jsou dokladem Gaudího bohaté představivosti: skaliska, zelené keramické stromy oživené bílými porcelánovými holuby, oblaka z kamene nebo průsvitného skla, zrcadlové stalaktity, hvězdy a souhvězdí. Čtyři vysoké věže postavil Gaudí až v pozdějších letech. Mohutná stavba s dvanácti vysoko čnějícími věžemi, které měly symbolizovat 12 apoštolů, se stala nejvýraznějším bodem v siluetě Barcelony. Z věží, kam se stoupá po točitých schodech, je nádherný výhled na celé město a jeho okolí. Vybudována byla pouze východní strana chrámu, jejíž průčelí je zasvěceno narození Krista, a proto má světlou barvu, západní průčelí je zasvěceno Kristově smrti, proto má barvu tmavou. Systém

Gaudí na tomto díle pracoval celý svůj život a v posledních letech svého života se tam dokonce i přestěhoval. Sagrada Familia, neboli chrám chudých, měla a má být vybudována výhradně z darů. Ještě roku 1886 si Gaudí myslel, že chrám dostaví za 10 let, jestliže obdrží ke stavbě ročně 360 000 peset. Za první světové války bylo mezi lidem málo peněz, a tak není divu, že Gaudí vzal “klobouk" a chodil od domu k domu a prosil o příspěvky. Nakonec stavbu nedokončil.

Původně nebyla Sagrada stavěna podle dokonalého a předem stanoveného plánu. Gaudí vyhotovil několik náčrtků, modelů a postupně budoval dílo plně zasvěcené Bohu. Za "chodu" měnil, vymýšlel a doplňoval průběh stavby. Gaudího dokumentace, poničená za občanské války, byla prakticky nepoužitelná pro konstruktéry. Dnešní stavba Sagrada Familia je tak výsledkem kompromisů z různě dostupných materiálů, včetně několika, které Gaudí zapomněl na jedné z přednášek o chrámu.

je dlouhý 90 metrů a příčné lodi jsou 60 metrů široké, hlavní chrámová loď měří 15 metrů. Tři venkovní fasády nesou symbolické pojmenování- Zrození (východní), Hněv (západní) a Sláva (jižní). Každá z fasád je doplněna čtveřicí zvonových věží. Největším monumentem (který ovšem prozatím můžeme vidět maximálně na nákresech) je centrální dóm s plánovanou výškou 170 metrů, reprezentující Ježíše Krista, doplněný další čtveřicí dómů, symbolizujících evangelisty. propojených věží, točité schodiště, sloupoví, úzké točité schody, řada odboček, výhledy, můstky mezi věžemi je tvořen z hutného kamene. kamene a stavební práce se bez počítačů neobejdou. Všechny práce pokračují jen díky dotacím a darům, kompletní Sagradu tak zřejmě nespatříme dříve než za mnoho let.

 

Dnešní Sagrada je v podstatě polovinou celé stavby. Na projektování celé stavby se dnes z velké části podílejí počítače. Výpočty statiky, kontrola kvality

V průběhu stavby chrámu se zabýval Gaudí i jinými díly, například Palácem rodiny Güellů, kde poprvé navrhoval také interiér, nebo Güellským parkem, dodnes jedním z klenotů Barcelony. Svou originální techniku uplatnil také při stavbě obecní školy Sagrada Familia, která byla budována v roce 1909 jako stavba prozatímní.

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: Anna Melecká | Napsáno: 25. 3. 2009, 9:06
Zavřít