Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Zeměpis » Krajinná sféra » Pedosféra

Pedosféra

Pedosféra = půdní obal Země

- hranice mezi živou a neživou přírodou

- průnik atmosféry, biosféry,  litosféry a hydrosféry

Půda = zvětralina obohacená čiností organismů o živiny

- těžko obnovitelný přírodní zdroj

- výrobní prostředek zemědělců

Složení půdy

minerální látky - matečná hornina - 90 - 99% půdy

edafon - veškeré živé organismy

humus - odumřelé části organismů - živiny

půdní vláha - voda, důležitá pro rostliny

vzduch - větší množství CO2

Dělění půd

a) Půdní druhy

dělení podle velikosti částic

1) jílovité - nejmenší částice

2) hlinité - vhodné pro zemědělství, protože vážou živiny

3) písčité - suché

4) kamenité - největší částice

 

b) Půdní typy

podle vlastností - kyselosti, úrodnosti, barvy ...

Tundra

-velmi chudá na živiny, hospodářsky neviužitelná

-pastevectví

-vysoká hladina podzemní vody

-traviny, mechy, lišejníky, kleč, zakrslé břízy

Podzoly

-typická pro tajgu, jehličnaté lesy

-kyselé neúrodné půdy

-parmafrost = trvale zmrzlá půda

-využití: lesnictví, pastevectví

Hnědé lesní půdy

-nejrozšířenější půdní typ v ČR

-relativně úrodná

-vlhčí oblasti mírného pásu

-smíšené lesy, lesnictví

Hnědozemě

-velmi podobné hnědým lesním půdám

-v teplejších oblastech

-celkem kvalitní úrodné půdy

-po hnojení možnost zemědělské produkce

Černozemě

-mnoho humusu, velice úrodné

-vznik na sprašovitých podložích (pískovec)

-suché kontinentální klima (4 roční období, srážky)

-nejvhodnější pro zemědělství

Pouště a polopouště

-velice suché - málo srážek

-písčité zasolené půdy (bývalá vyschlá jezera a moře)

-z nedostatku srážek chybí rostliny

-bavlník, proso

Červenozemě a žlutozemě

-půdy vlhkých tropických oblastí

-vlivem vody dochází ke zvětrávání  železa a hliníku - červená a žlutá barva

-káva, čirok, banány

Rendziny

-spojeny s vápencem

-český kras, Alpy, Balkán

-neúrodné půdy, nedrží vodu

-vyskytují se podél vodních toků

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: Václav šikola | Napsáno: 3. 4. 2009, 20:56
Zavřít