Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Zeměpis » Krajinná sféra » Oběh vody na Zemi

Oběh vody na Zemi

Voda na zemi je nejdůležitější věcí na Zemi. Potřebují ji všechny živé organismy. Nachází se ve třech skupenstvích: led, kapalná, pára. Chemicky je to H2O.

Vodní zásoby na Zemi

voda v oceánech - přes 97%
zamrzlá voda v ledovcích - 2%
podpovrchová voda 0,6%
voda v řekách a jezerech 0,2%
pára v atmosféře 0,001%


Vodní koloběh

Voda neustále na Zemi koluje. Vodní masa se z moří, oceánů, rostlin a živočichů odpařuje a stoupá vzhůru do atmosféry jako vodní pára. Když je vodní pára dostatečně vysoko, začne kondenzovat v některých případech zmrzne na led. Ve větším množství vznikají oblaka, která se zvětšují a těžknou. Vítr je odnese. Pokud jsou oblaka dostatečně těžké. Začíná pršet nebo sněžit. Tato voda steče do řek a část se vsákne do půdy. Některá voda se vsákne hlouběji a hornina ji uvězní a přefiltruje. Tu nazýváme podzemní vodou. Někdy si voda nejde cestu na povrch a vytéká ze země. Potůčky vody se časem slévají do větších. Posléze vzniknou řeky, které tečou do moří. Část vody se při stékání do moří vypaří. Koloběh se uzavírá.

Získávání vody ze zásob

Faktem je, že lidí na zemi přibývá a roste potřeba na množství vody, proto musíme hledat stále nové zdroje. Voda se nejčastěji získává z těchto zdrojů:

Podzemní voda

Voda uvězněná v zemi se nazývá podzemní. Je pro běh naší společnosti životně důležitá, neboť se většinou jedná a vodu pitnou. Získává se čerpáním z vrtů. Když se voda vsakuje hluboko do země, často rozpouští různé minerály a jiné prvky. Mezi nejčastější patří: železo, hořčík, draslík, sodík, fluor. Takto obohacené vody se nazývají minerální. Ovšem minerální vody se musí získávat z velkých hloubek (stovky metrů).

Voda z jezer a řek 

Druhý nejčastější způsob získávání vody pro pití. Voda v nádržích nebo jezerech se čerpá do úpravny vod. Zde se provede čištění od pevných částic, bakterií a organismů a prochloruje.
Pak se distribuuje vodovodem ke spotřebitelům.

Voda z ledovců 

Ledovce jsou zmrzlá sladká voda, která je většinou poměrně čistá. Není novinkou, že se tento led těží a pak se z něho udělá pitná voda.

 

Vliv oceánů na život na Zemi

Ač se nám to nezdá, oceány mají na život zásadní vliv. Oceány se neustále pohybují a tím ovlivňují počasí. Přináší hurikány a tornáda. Například známý golfský proud vzniká v Karibském moři a ovlivňuje klima v Evropě. Tento pohyb oceánů je také důležitý pro život pod vodou. Proudy zajišťují přísun kyslíku planktonu a jiným složitějším živočichům. Kdyby se voda zastavila, začal by život v oceánech umírat. Také vyrovnávají teplotu na zemi. Což by nemělo na člověka vliv jen na počasí a nedostatkem potravy, ale uvolňoval by se z moří sirovodík, který je jedovatý. To by pro život na Zemi byla dost těžká zkouška. Chraňme oceány jsou pro nás moc důležité. Malé narušení rovnováhy ovlivňuje všechny.

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: Pavel Štorek | Napsáno: 27. 8. 2009, 17:07
Zavřít