Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Biologie » Botanika » Dýchání rostlin

Dýchání rostlin

- jedná se o biologickou oxidaci živin

- nejdůležitější katabolický proces umožňující získat energii z organických látek

- rozklad látek na jednodušší = disimilace

- probíhá nejen u rostlin, ale u všech aerobních organismů stejně

- získaná energie je v rostlině využita na růst, příjem látek nebo syntézu látek

- živočichové spotřebují nejvíce energie na pohyb, rostliny nikoliv

- díky energii může rostlina po určitou dobu žít i bez fotosyntézy ( v noci, při klíčení semen, kvetení neolistěných stromů na jaře …)

Fáze dýchání

1) Přípravná

- dochází ke štěpení velkých polysacharidů, tuků či bílkovin na jednodušší látky (glukóza, aminokyseliny, mastné kyseliny)--) nedochází k zisku energie

- nejčastějším „prodýchávaným“ substrátem je glukóza --) biologická oxidace glukózy

C6 + H2O + 6O2 --) 6CO2 + 6 H2O + energie = 38 ATP (adeninotrifosfát) + teplo

- k oxidaci dochází formou postupné dehydrogenace, O2 se zapojuje až na konci – v případě rychlé oxidace by došlo k velkým ztrátám ve formě tepelné energie

o 1. etapa

Anaerobní glykolýza

- štěpení glukózy bez potřeby kyslíku

- řada enzymatických reakcí, probíhá v cytoplazmě

- molekula glukózy C6 se štěpí na 2 tříuhlíkaté (C3) sloučeniny = kyselina pyrohroznová (C3H4O3)

- energtický zisk jsou 2 molekuly ATP na 1 molekulu glukózy

- anaerobní proces

o 2. etapa

Aerobní štěpení v mitochondriích

- kyselina pyrohroznová je výsledně rozštěpena na CO2 a H2O a uvolní se energie

a) Krebsův cyklus (cyklus kyseliny citrónové)

=) probíhá v matrix mitochondriích

- dochází k 2* dekarboxylaci a 4* dehydroxynaci

b) v dýchacím řetězci ( na vnitřní membráně)

- dochází k oxidaci vodíku kyslíkem a vzniká H2O --) uvolňuje se energie ve formě ATP

Kvašení

- probíhá v anaerobním prostředí --) probíhá jen anaerobní glykolýza ( tj. 1. etapa štěpení glukózy)

- energetický zisk je malý (2 ATP), proto jsou anaerobní organismy velmi drobné

- konečný produkt (kys. pyrohroznová) je dále zpracováván různým způsobem (kvašení acetonové, mléčné, alkoholové aj.)

alkoholové kvašení

glukóza --) kyselina pyrohroznová + ethanol + 2CO2 + energie

- může probíhat i v pletivech vyšších rostlin, které jsou přechodné bez kyslíku (zatopení vodou) --) ethanol je pro rostliny toxický a při dlouhotrvajících anaerobních podmínkách mohou rostliny odumřít

Faktory ovlivňující intenzitu buňěčného dýchání

a) Vnější

- Teplota – optimum 25 až 35°C, vyšší a nižší teploty intenzitu dýchání snižují

- Koncentrace O2 v prostředí

- Přítomnost látek působících jako jed ( kyanidy, CO2, SO2 aj.)

b) Vnitřní

- Stav rostliny a její stáří, obsah vody

FOTOSYNTÉZA
DÝCHÁNÍ

V buňkách s fotosynteticky aktivními barvivy.

Ve všech živých rostlinných buňkách

Probíhá jen na světle.

Probíhá na světle, ve tmě.

CO2 a H2O vstupují.

CO2 a H2O vystupují.

Kyslík se uvolňuje.

Kyslík se spotřebovává.

Hromadí se energeticky bohaté látky.

Zásobní látky se spotřebovávají.

Hmotnost rostliny se zvyšuje.

Hmotnost rostliny se snižuje.

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: Lenka Obrtelová | Napsáno: 30. 3. 2009, 14:34
Zavřít