Nacházíte se zde: Galaktis » Články » ZSV (občanská nauka) » Právo

Právo - články

Hledat článek:

Články v této sekci?

Trestní právo

Trestní právo hmotné a procesní, aktuální podoba českého třestního práva, trestný čin, trestní řízení, trestní zákon, trestní řád, mezinárodní spolupráce v trestních věcech

Evropské právo

Co je to Evropské právo, popsat primární a sekundární evropské právo, judikatura EU

Občanské právo

Popsat občanské právo hmotné a procesní.

Insolvenční právo

Co je to insolvenční právo a insolvenční zákon.

Aspekty trhu s realitami - uzavírání smluv

uzavírání smluv, součást a příslušenství věci, Hlavní prameny úpravy pozemkověprávních vztahů,

Rodinné právo

Chakteristika předmětu rodinného práva a předmět zákona o rodině

Dědictví a dědické právo

Za jakých podmínek můžete dědit, jaké náležitosti musí obsahovat závěť, jak zbavit dědice dědických práv, dědické řízení a daň

Správní Právo

Vše důležité a potřebné o správním právu a správním řízení.

Listina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod jakou součást ústavního práva a ochrana osobnosti dle občanského práva v dalších právních předpisech.

Ústava ČR

Postavení Ústavy ČR v systému práva, základní okruhy upraveny ústavou, dělba moci a postavení jednotlivých článků moci.

Závazkové právo

Charakteristika závazkového práva

Věcná práva

Věcná práva v občanském zákoníku a charakteristika jeho forem, vznik a zánik vlastnického práva, jeho obsah a formy vlastnických práv.

Práva k cizím věcem

Práva k cizím věcem a jejich význam v českém právním řádu. Charakteristika jednotlivých práv k cizím věcem.

Právní odpovědnost

Právní odpovědnost v českém právu, rozdělení na veřejné a soukromé právo.

Kupní smlouva, darovací smlouva a smlouva o dílo

Charakterizujte závazky – kupní smlouva, darovací smlouva a smlouva o dílo. Stanovte podstatné náležitosti nutné pro jejich vznik, vysvětlete další a nahodilé náležitosti těchto smluv.

Územní plánování

Vývoj, charakteristika, cíle, úkoly a orgány územního plánování.

Znáte nějaký článek z jiného webu, který by mohl ostatním čtenářů pomoci?

Zavřít