Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Zeměpis » Země a Vesmír » Sluneční soustava

Sluneční soustava

sestává ze Slunce a všech těles, která kolem něho obíhají, jako jsou planety, měsíce planet (satelity), planetky a komety. Předpokládáme, že celá soustava vznikla před 4,56 miliardy roků z rotujícícho oblaku a prachu a plynu.

Zdá se sice, že Slunce obíhá kolem Země, ale ve skutečnosti je tomu právě naopak. Země obíhá kolem Slunce a je jedním z devíti velkých těles zvaných planety. Planety jsou hlavní součástí sluneční rodiny neboli sluneční soustavy.

S teorií sluneční soustavy přišel poprvé polský astronom Mikuláš Koperník v roce 1543. Jeho teorie převrátila dlouho uznávaný názor, že Země je středem vesmíru. Planety se pohybují kolem Slunce v různých vzdálenostech  a různými rychlostmi. Pohybují se po eliptických drahách neboli oběžných drahách ve stejném směru a téměř ve stejné rovině. V pořadí vzdáleností od Slunce to jsou:

Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun (do dne 24.8. 2006 mezi ně patřilo i Pluto, ale tato "planeta" byla na astronomickém kongresu v Praze ze seznamu planet vyškrtnuta v důsledku přijetí nové definice planety.)

Přitařlivost Slunce je obrovská, protože má ohromnou hmotnost, která je téměř 750x větší než hmotnost všech planet dohromady.

Čtyři k Slunci nebližší planety Merkur, Venuše, Země a Mars jsou zcela odlišné od dalších čtyř planet. Jsou to skalnatá tělesa podobná Zemi a často jsou proto nazývána terestrickými planetami. Další čtyři planety Jupiter až Neptun jsou v kontrastu s nimi obry skládajícími se hlavně z plynného vodíku. Často jsou nazývány jupiterskými planetami, protože jejich složení je podobné složení Juppitera. Jupiter je zdaleka největší planetou. Jeho průměr činí přibližně 142 800 km, což je více než 11 násobek průměru Země. Jupiterovské planety se od terestrických planet liší i v dalších ohledech. Jsou středy svých vlastních "slunečních soustav", protože kolem každé z nich obíhá několik měsíců - v případě Satrunu je jich 22. V protikladu s tím mají terestrické planety pouze tři měsíce (Země má jeden měsíc a Mars dva). Jupiterovské planety josu rovněž obklopeny prstenci.

Zrod Sluneční soustavy

Mezi hvězdami naší galaxie je mnoho velkých mraků neboli mlhovin skládajících se z plynu a prachu. Z jednoho takového mrakuse přibližně před 4600 miliony let zrodila naše sluneční soustava. Začala se tvořit tehdy, když se hvězdný mrak začal hroutit vlivem gravitace.

Jak se mrak hroutil, začal rotovat. Časem se z něj stal otáčející se disk, u něhož byla většina hmoty soustředěna ve vyboulení ve středu disku. Vybouení ve středu disku začalo zářit jako nová hvězda- Slunce. Mezitím se z prachu a plynu disku začaly tvořit planety. Ve vniřních, tepejších oblastech disku docházelo ke srážkám zrnek prachu a tvořili se větší a větší kusy-  proces narůstání.

Vědci se domnívají, že vznik naší sluneční soustavy byl docela běžným jevem. Domnívají se rovněž, že podobné soustavy vznikají ve vesmíru neustále, což může znamenat, že může existovat mnoho dosud neznámých planet podobných Zemi, kteté obíhají kolem jiných hvězd. Pak můžeme pouze spkekulovat nad otázkou "Existuje nějaký druh života i někde jinde než na Zemi?

 


Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: Andrea Frolíková | Napsáno: 25. 3. 2009, 11:24
Zavřít