Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Zeměpis » Povrchové vodstvo

Povrchové vodstvo

Vodní toky

- funkce: výměna mezi oceánem a pevninou

- každá řeka má pramen a ústí

- ústí – místo vlití řeky do jiné, nebo do moře

Typy ústí do řek

 1. Delta – rozšiřování pevniny na úkor moře, rozsáhlé (Nil, Ganga, Mississippi)

 2. Estuárium (= nálevkovité) - připomíná nálevku (Kongo, Amazonka, Labe)

 3. Přímé – přímá výměna

Důležité pojmy:

Povodí – území, ze kterého je všechna voda odváděna jednou řekou

Úmoří – oblast, zek které je všechna voda odváděna do jednoho moře skládá se z povodí

Rozvodnice – hrenice mezi povodími a úmořími

Délka řeky – délka řeky od pramene k ústí

Průtok - množství vody, která proteče přímým řezem řeky za jednu vteřinu

Spádová křivka – určuje o kolik výškových metrů se sníží na délkovém metru

 

Nejdelší řeka: Amazonka - 7025 Km

Nejmohutnější řeka: Amazonka – 160 000 m3/s

Dělení řek

 • Rovníkové - tropické vlhké klima, vyrovnaný průtok (Amazonka, Kongo, Madeira)
 • Monzunové - proměnlivý režim průtoku – v létě maximum, ale v zimě minium – chudší na srážky (Ganga, Mekong, Indus)
 • Středomořské - dešťové srážky, kolísavý režim průtoku (Tajo, Ebro)
 • Ledovcové - zdroj vody: tající sníh a led, maximální průtok – konec jara (Leh, Inn)
 • Rovinné - rovina, permafrost – trvale zmrzlá půda (Ob, Lena)
 • Dlouhé - větší rozměry, veletoky (Dunaj, Rýn, Volha)

Význam a využití vodních toků

Vodní toky jsou důležité pro zemědělství. Dodávají vláhu potřebnou k pěstování zemědělských plodin. Neméně důležitá je i doprava, ale v dnešní době za stálého oteplování a snižování hladiny vodních toků pouze spíše k truistickým účelům a rekreaci. Vodní toky jsou zdrojem el. Energie, staví se na nich elektrárny. Zdroj pitné vody a další využití....

Jezera

= přirozená nádrž, sníženina, vyskytující se nejčastěji na dnech bezottokých pánví

Třídění jezer podle procesu vzniku

 • Tektonická - Vznikají při tektonických činostech- nejčastěji při vrásnění. Typyckým tektonickým jezerem je nejhlubší jezero světa – Bajkal.
 • Ledovcová - Vznikají zatopením prohlubně vzniklé činností ledovce. Typická ledovcová jezera jsou na Šumavě – Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné a Laka.
 • Sopečná - Vznikají zatopením vyhaslých sopečných kráterů – kalder. Je v nich voda s obsahem minerálů.
 • Krasová - Vyskytují se ve vápencových oblastech a dolomitech. Jsou proměnlivá a rychle vysychají.

5 nejrozlehlejších jezer: Kaspické moře, Hořejší jezero, Viktoriino jezero, Huronské jezero, Michiganské jezero

Rybníky

 • umělé vodní zdroje vody, vybudované člověkem z důvodu ochrany před povodněmi, rybolovu, rekreaci či energetice

 • v čechá přibližně 1500 rybníků, nejvíce na Třeboňsku

Přehrady

vznik v 19. století z hospodářských důvodů: závlahy, energetika, zdroje pitné vody, rekreace

Česká nej:

Lipno – největší rozlohou

Orlík – největšé objem

Dalečice – nejvyší hráz

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: Václav šikola | Napsáno: 9. 4. 2009, 14:35
Zavřít