Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Výtvarná výchova » Životopisy umělců » Michelangelo Buonaroti

Michelangelo Buonaroti

Celým jménem MICHELAGNIOLO DI LODOVICO DI LIONARDO DI BUANARROTI SIMONI se narodil 6. března 1475 v Caprese u Arezza. Byl to italský všestranný umělec, sochař, malíř, stavitel a básník. Ve svém monumentálním díle spojil antické tradice s uměleckými a filozofickými proudy doby a stal se průkopníkem baroka.
Učňovské roky strávil ve Florencii jako chráněnec LORENZA I. MEDICEJSKÉHO, který mu zpřístupnil tehdejší filozofii. Po krátkém pobytu v Bologni odešel Michelangelo v roce 1496 do Říma, kde vznikla jeho plastika PIETA. PIETA dokončená v roce 1501 ztvárňuje Matku Boží s mrtvým Kristem v náručí. Michelangelo v ní manifestoval osobité pojetí estetiky: Marie a Kristus jsou zobrazeni jako mladí lidé, neboť v kráse těla se projevuje krása ducha. V postavě Marie se zračí odevzdanost osudu, která má pozorovatele podnítit k tomu, aby se zamyslel nad smrtí. Povrch plastiky je upraven s takovou precizností, že se zdá, jako by byl mramor průhledný.
Michelangelo se v roce 1501 vrátil do Florencie, kde inspirován DONATELLEM, pracoval na soše DAVIDA. Vytesal ho z mramorového kvádru, který jiný sochař před ním pokazil. Soudí se, že právě toto dílo se nejvíce přiblížilo renesančnímu ideálu zachycení lidského ducha v podobě sochy. Umělce v roce 1505 povolali do Říma, aby vypracoval návrhy na náhrobek papeže JULIA II. Plány se však z počátku neuskutečnily a papež pověřil Michelangela, aby vymaloval klenbu Sixtinské kaple – CAPELLA SISTINA. Ta byla postavena za SIXTA IV. V letech 1474 – 1481. Je to papežská dvorní kaple ve které zasedá i konkláve při volbě papeže. Kaple je více než 20 m vysoká, 40,5 m dlouhá a 13,2 m široká. Malovat začal směrem od oltáře a strop vyzdobil výjevy z bible – Bůh rozděluje světlo a tmu, Stvoření Slunce a měsíce, Stvoření ryb a ptáků, moře a souše, Stvoření Adama, Stvoření Evy, Vyhnání prvních lidí z ráje, Potopa světa, Opilství Neomovo. Ústředním tématem je dědičný hřích a víra ve Spasitele.
Kromě práce na stropních freskách v Sixtinské kapli se umělec vrátil k projektu náhrobku pro papeže a vytvořil na něj sochu MOJŽÍŠE (dokončenou v roce 1515) a UMÍRAJÍCÍHO OTROKA (1516). Práci na Juliově hrobu však Michelangelo, podobně jako mnoho jiných děl, nedokončil, protože se snažil o absolutní dokonalost.
V roce 1517 – 1534 Michelangelo přerušil pobyt v Římě a odešel do Florencie, kde pracoval na náhrobku v kapli rodiny MEDICI. Po návratu do Říma dokončil dílo v Sixtinské kapli freskou POSLEDNÍ SOUD (1541), kterou vyjádřil své představy o zániku světa. V roce 1547 převzal po BRAMANTIM vedení stavebních prací na chrámu Sv. PETRA, pro který navrhl kupoli. Zemřel ve vysokém věku 89 let 18. února 1564 v Římě.
Michelangelova tvorba je vyvrcholením renesančního úsilí a syntézou toho nejlepšího v evropské tradici od gotiky až po renesanci. Zároveň již otvírá cestu k novému stylu – baroku.

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: Anna Melecká | Napsáno: 25. 3. 2009, 9:39
Zavřít