Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Výtvarná výchova » Životopisy umělců » Marcel Duchamp

Marcel Duchamp

Marcel Duchamp se narodil 28.července 1887 ve městě Blainville-Crevon ve Francii. Celým jménem se jmenoval Henri-Robert-Marcel Duchamp. Jeho rodiče Eugen a Lucie Duchampovi měli dohromady sedm dětí, z nichž jedno zemřelo v dětství, ale čtyři z nich se stali také umělci Jacques Villon - malíř, Raymond Duchamp-Villon - sochař, Suzanne Duchamp-Crotti - malířka.

V deseti letech začal studovat s bratry na Lycéu Corneille v Rouen. Moc dobře se neučil, nejraději měl matematiku a kreslení. Na škole získal dvě matematické ceny a v roce 1904 také první cenu za kreslení a to potvrdilo jeho přání, stát se umělcem. Nejvíce ho ovlivnil jeho bratr Jacques Villon. V roce 1904-1905 studoval na Académie Julian, ale moc se učení nevěnoval a tak odešel zpět do Rouenu, kde se učil v tiskařské dílně (učil se typografii a tiskovým procesům). Poté se vrátil do Paříže a jeho bratr mu pomohl, aby se stal účastníkem na mnoha výstavách. Při tvorbě děl pracoval ještě jako knihovník v Bibliotégue v Sainte - Genevieve.

Když v roce 1914 začala první světová válka, odešel Duchamp do Spojených států, kde se hned po příjezdu stal celebritou, díky svému umění. Zde ze začátku vyučoval francouzštinu a poté pracuje zase v knihovně. Od roku 1918 se přestává věnovat umění a začal hrát a studovat šachy. Účastnil se několika šampionátů a později přispíval do novinových článků o šachu. V roce 1955 přijal americké občanství. Celý život cestoval mezi Francií a Spojenými státy. Měl dvě manželky Lydii Sarazin-Lavassor (manželství trvalo jen 6 měsíců) a v roce 1954 si vzal Alexinu Sattler a zůstali spolu až do smrti. Marcel Duchamp zemřel 2.října 1968 v Nevilly-sur-Seine ve Francii a pohřben je v Rouenu.

Za svůj život byl nejvíce ovlivněn dadaismem a surrealismem.

Dadaismus : (1916-1923), je to avantgardní umělecký styl, který vznikl ve Švýcarsku. Vznikl jako odpor umělců proti válkám. Vyjadřoval zmatek, strach z války, anarchii v životě i v umění. Měl vyvolat odpor, absolutní svobodu v umění a hlavně urážet a pobuřovat. Díla neměla žádný význam. Každý si vysvětlil dílo po svém. Hlavní technikou bylo rozebrat nějaký předmět na časti (ready-made) a složit ho do něčeho nového - třeba v neznámou věc. V roce 1923 začal dadaismus voláě přecházet v surrealismus.

Surrealismus : nejednalo se jen o umělecký směr, ale o určitý způsob života, o určitý styl života. Je to evropský umělecký styl. Stejně jako dadaismus se v něm projevuje odpor z války, ale je to pozitivnější směr - svět se může změnit v lásku, svobodu, poezii. Je zaměřen více na city, sny a nevědomí. Umělec se snaží popsat sny, halucinace, potlačené pudy, klamné vzpomínky a hysterii. Často se tyto stavy snaží navodit pomocí drogy.

Dílo : Marcel Duchamp měl velkou fantazii a to se projevovalo v jeho dílech. Tvořil díla ready-made, reliéfy, sochy. Zabýval se opticko-kinetickými jevy a možnostmi.

Začínal kreslením své sestry vodovkami v různých pózách a aktivitách. Přes léto maloval krajinky. Při studiu na Academii Julian kreslil a prodával karikatury - používal nemravný humor.

  • rok 1911 - první díla - Kávový mlýnek, Portrét šachistů - dva bratři hrající šachy
  • rok 1912 - první významné dílo - Nahé sestupování schodiště č.2 - akt sestupu po schodech
  • rok 1913 - Přehlídka zbrojnice - vystaveno v New Yorku
  • rok 1917 - dílo Fontána - jednalo se o dílo obráceného pisoáru, ve společnosti byl tento obraz odmítnut
  • největší jeho dílo je Velké sklenice - pracoval na něm od roku 1915-1923, v překladu je to Nevěsta svlékaná svými mládenci - skleněný pomalovaný objekt s erotickou symbolikou
  • mezi další díla patří Readymades, 1914 Polička na láhve, 1915 Předehra k zlomené paži, 1919 Parodie na Monu Lisu (udělal ji s knírem), 1920 Paprsek muže
  • poslední velké dílo je Etant donnés
  • Jeho celoživotní práce sčítá něco kolem 200 děl.

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: Kateřina Kvapilová | Napsáno: 31. 8. 2009, 10:07
Zavřít