Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Výtvarná výchova » Životopisy umělců » Josef Václav Myslbek

Josef Václav Myslbek

Josef Václav Myslbek se narodil 20. června 1848 v Praze a zemřel též v Praze 2. června 1922. Byl to nejznámější český sochař. Založil novodobé české sochařství a představoval monumentální realismus. Nehleďte na to, co na věci vyděláte, ale co se na ní naučíte. Tento citát pronesl Myslbek,

Životopis

Jeho rodina se živila malováním pokojů. Prvním jeho učitelem na jeho sochařské dráze byl Václav Levý. Rychle se osamostatnil, když roku 1870 jeho učitel zemřel, poté začal studovat malířství (tehdy sochařství nebylo oborem) na Akademii výtvarných umění.
Po dokončení studia si Myslbek otevřel svůj první ateliér, kde vytesával svá první umělecká díla. Svoji inspiraci hledal v české literatuře a dějinách. 
Roku 1873 se oženil s Karolinou. Spolu poté měli osm dětí, ale většina umřela v dost nízkém věku. Všechna svá díla velmi kriticky okomentoval, předělával díla dokud nebyl plně spokojen.
Roku 1878 podnikl krátkou, ale velmi důležitou cestu do Paříže. Zde se seznámil s moderním francouzkým sochařstvím. Ve Francii navštívil např. Louvre. Byl součástí tzv. " Generace českého národního divadla". Jeho celoživotními přáteli byl Vojtěch Hinais a Václav Brožík.
Roku 1922 2. Června byl Josef Václav Myslbek pohřben na vyšehradském Slavíně.

 

Jeho nejznámější díla

° Pomník Karla Hynka Máchy, který stojí na Petříně.
° Vymyslel výzdobu Národního divadla. On i jeho kolegové poté byli označováni za Generaci národního divadla.                                                                                                                                               ° Také vytesal sousoší na Palackého most. (Šárka, Přemysl a Libuše, Lumír s písní a Záboj a Slavoj)

Díla

Dílo J. V. Myslbeka bylo již od začátku ovlivňováno klasicismem, novorenesancí, secesí a antikou. Jeho tématická orientace vycházela z idejí českého obrozeneckého hnutí. Umělec Josef Mánes měl na Myslbeka významný vliv, i on vytvářel typy českých bájných hrdinů i skutečné osobnosti z českých dějin. Jeho nejúžasnější dílo, které se mu kdy povedlo vytesat bylo sousoší svatého Václava na koni. Kolem sv. Václava byly v roce 1912 umístěny sochy sv. Prokopa, sv. Anežky a sv. Ludmily.
V osmdesátých a devadesátých letech devatenáctého století již tvořil velká a významná díla - sochy na výzdobu Svatovítské katedrály a také řadu let pracoval na pomníku Svatého Václava umístěného na Václavském náměstí v Praze.
Josef Václav Myslbek se také snažil tvořit realistický bust. Tímto zachycoval i osobnosti českých dějin. Mezi ně např. patřili Bedřich Smetana (ve foyeru Národního divadla), Josef Hlávka ajn.

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: EwKa D. | Napsáno: 27. 8. 2009, 19:39
Zavřít