Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Zeměpis » Regionální geografie » Geografie jednotlivých kontinentů

Geografie jednotlivých kontinentů

Geografie Austrálie a Oceánie

Oceánie, jež se rozkládá v oblasti Tichého oceánu, je zeměpisný a taktéž kulturní celek zahrnující celou řadu tichomořských ostrovů. Kvůli politickým a jiným důvodům zde byla zařazena i Austrálie, ale ta je ovšem ze zeměpisného hlediska samostatným kontinentem. Často se můžeme setkat s tím, že některý stát Oceánie je připsán k území Asie a to z toho důvodu, že mezi Asií a Oceánií nejsou stanoveny pevné hranice. Oceánii dělíme dle polohy do tří částí:

a) Melanésie - Fidži, Indonésie, Nová Kaledonie, Papua-Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy, Vanutu, Východní Timor

b) Mikronésie - Federativní státy Mikronésie, Guam, Kiribati, Marshallovy ostrovy, Nauru, Palau, Severní Mariany

c) Polynésie - Americká Samoa, Cookovy ostrovy, Francouzská Polynésie, Havajské ostrovy,  Niue, Nový Zéland, Pitcarinovy ostrovy, Samoa, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Velikonoční ostrov, Wallis a Futuna

Austrálie

Austrálie je nejmenším kontinentem, ale co už mnoho členů populace neví je to, že je taktéž nejníže položeným kontinentem. Většinu kontinentu zabírá stejnojmenný stát s rozlohou 2,5 miliónu kilometrů čtverečných včetně Arafurského moře a Korálového moře.

Korálové moře je hlavně známo Velkým bariérovým útesem, jenž se pyšní hloubkou 50 metrů. Toto moře je jedním z nejvýznamnějších ekosystémů moří v němž nachází chráněný prostor pro život 1500 druhů ryb, 4000 druhů měkkýšů a 400 druhů korálů.

Dva hornaté ostrovy, Nový Guinea a nám hlavně z pohádek známá Tasmánie, byly od Austrálie odděleny v průběhu posledních 10 000 let, kdy došlo k zatopení nížiny, která je spojovala, vzrůstající úrovní moře.

Přírodu Austrálie tvoří ze 70% pouště, polopouště a suché stepi. Menší část, hlavně na severu kontinentu tvoří tropy s místy se vyskytujícími zbytky tropického deštného pralesa. Toto uspořádání australské krajiny má také vliv na rozložení obyvatelstva, jenž se soustřeďuje na severní až jihovýchodní část kontinentu a přilehlé ostrovy.

Na australském kontinentu se nachází mnoho endemitických druhů zvířat (druh zvířete které se vyskytuje v dané lokalitě a nikde jinde), což je přiřazeno dlouhodobé oddělenosti Austrálie od jiných kontinentů. Typická zvířata pro Austrálii jsou různé druhy klokanů, Ježura australská, Koala medvídkovitý, Ďábel medvědovitý nebo-li nám známěji Tasmánský čert, Ptakopysk podivný aj.

Geografie Severní a Jižní Ameriky

Severní Amerika

Jak již název kontinentu napovídá, nachází se na severní polokouli a zabírá plochu asi 24 490 000 kilometrů čtverečných, což je jen pro zajímavost přibližně 4,8% povrchu planety. Kdybychom si chtěli Severní Ameriku ohraničit určitými přírodními jevy, zajisté bychom zvolili oceány a moře. Severní Ameriku tedy omývá Severní ledový oceán, Atlantský oceán, Karibské moře a Tichý oceán. Od své dalo by se říci jižní sestry, Jižní Ameriky, je rozdělována Panamskou šíjí, což je úzký pás pevniny jenž tyto dva kontinenty odděluje. Pobřeží kontinentu je dlouhé a členité, přičemž k němu náleží několik ostrovů, a to Kanadské arktické ostrovy, Malé a Velké Antily a Aleutské ostrovy. Podnebí Severní Ameriky tvoří mírný pás, subtropický pás a tropický podnebný pás. Kontinent není velice rozličný jen co se týče podnebí, je také rozličný etnicky. Tři hlavní etnika vyskytující se v Severní Americe jsou běloši, černoši a jejich míšenci. V poslední době se taktéž setkáváme s převahou amerických indiánů a Číňanů nad ostatními menšinami.

Zajímavosti: Ačkoli je Grónsko samostatným autonomním ostrovem Dánska je na stejné tektonické desce jako Severní Amerika a je tedy i její geografickou součástí.Nejvyšší hora je Mount McKinley, nejdelší řekou je Mississippi a největším jezerem je Hořejší jezero.

Jižní Amerika

Stejně jako u zmíněné Severní Ameriky název napovídá, že kontinent se nachází na jižní polokouli, přičemž je prostoupen rovníkem. Když si vezmeme stejné faktory ohraničení jako u Severní Ameriky dojdeme k názvům dvou oceánů, a to Tichého a Atlantského. Dominantou Jižní Ameriky je mohutné a po západním pobřeží táhnoucí se pohoří Andy. Východ a vnitrozemí zabírají rozsáhlé oblasti tropického deštného lesa  převážně v povodí Amazonky. Zajímavostí je, že právě horské oblasti And jsou více osídleny než-li Amazonie a to nejspíše z důvodu nehostinnosti tropického deštného lesa. Přestože od 19. století se začala Jižní Amerika vymaňovat z kolonistické nadvlády převážně Španělů a Portugalců a vznikaly nové státy, máme pořád pozůstatek kolonialistického období a v Jižní Americe zůstávají dvě kolonie Francouzská Guayana a Falklandy s přilehlými oblastmi. Zajímavosti: nejvyšší hora je Aconcagua, nejdelší řeka je Amazonka a největší jezero Titicaca.

Geografie Afriky

Afrika je s rozlohou 30 065 000 kilometrů čtverečných třetím největším světadílem a omývá ji Atlantský a Indický oceán. Africký kontinent dělíme do regionálních celků jenž jsou Jižní Afrika, Severní Afrika, Střední Afrika, Východní Afrika a Západní Afrika. Krajina je převážně tvořena pouštěmi a polopouštěmi, přičemž v rovníkové části se nachází nejznámější poušť světa Sahara. Dále krajinu dotváří savany s nám známými zvířaty ze ZOO jako například žirafy, lvi, antilopy aj. V oblasti savan se setkáváme nejčastěji s travnatým porostem a v omezené míře i se stromy, hlavně baobaby, jež tvoří potravu pro žirafy. Většina Afriky je tvořena bezodtokovými pánvemi a na rozsáhlých územích se také setkáváme s vyschlými koryty řek, která ožívají až v období dešťů, tomuto jevu říkáme vádí. Nicméně, aby mohli lidé v Africe přežívat musí se zde objevovat i zemědělství a děje se tomu tak hlavně v oázách kolem velkých řek jako je Nil, Kongo, Zambezi, Niger aj. Taky se zde objevuje i plantážnictví. Afrika má hojné zásoby nerostných surovin jako je zlato, fosfáty, uranové rudy, diamanty aj. Zajímavosti: nejvyšší hora je Kilimandžáro, nejdelší řeka je Nil a největší jezero je Viktoriino jezero.

 

Geografie Evropy

Evropa je s rozlohou přibližně 10 180 000 kilometrů čtverečných druhým nejmenším kontinentem, ale  zároveň je druhý nejhustěji zalidněný kontinent. Evropa je omývána Severním ledovým oceánem, Atlantským oceánem a Středozemním a Černým mořem. Za světadíl považujeme Evropu pouze z historických, politických a kulturních důvodů, nikoliv z důvodů fyzicko-geografických. Mezi Evropou  a Asií nejsou zřejmé hranice, jsou pouze určeny pomocí krajinných jevů. Tento kontinent se může pyšnit pestrými krajinnými poměry. Většinu tohoto území však zabírají nížiny s poměrně hustou říční sítí, přičemž 80% evropských řek ústí do Atlantského oceánu. Za vznik většiny evropských jezer je odpovědný pevninský ledovec, který se rozkládal za doby ledové na území Evropy. Podnebí Evropy tvoří studený pás s arktickou a subarktickou oblastí, severní mírný pás a subtropický pás. Vegetační pásma zasahující do Evropy jsou mrazové pustiny, tundry, lesotundry, tajgy, smíšené a listnaté lesy, stepi a lesostepi.

Geografie Asie

Asie je největším světadílem a to s rozlohou 44 603 853 kilometrů čtverečných a s počtem obyvatel přes 4 miliardy také nejlidnatějším světadílem. Spolu s Evropou tvoří kontinent Eurasie, ale jak již bylo zmíněno z kulturních, politických a historických důvodů byl rozdělen na Evropu a Asii. Všeobecně stanovená hranice mezi Evropou a Asií byla stanovena takto : pohoří Ural, řeka Emba a  Kaspické moře, Kavkaz, Azovské moře, Černé moře, úžina Bospor, Marmarské moře a úžina Dardanely. Toto je však pouze hranice stanovená geograficky, skutečnou hranici zde tvoří až kulturní rozdíly. Afriku od Asie odděluje Suezský průplav. Kdybychom ovšem hledali co odděluje Asii s Oceánií, pak si budeme muset podrobně určit hranice států, jenž k danému kontinentu patří. Asii dělíme na čtyři části:

a) Jihovýchodní Asie - je to část jihovýchodu Asie zahrnující země východně od Indie a jižně od Číny. V této oblasti je častá seismická i vulkanická činnost a to z důvodu, že se zde stýkají litosférické desky. Tato část zahrnuje jižní pobřeží Číny, část území Bangladéše, Jižní Indie, část Srí Lanky, Maledivy, Brunej, Maynmar, Kambodžu, Východní Timor, Indonésii, Laos, Malajsii, Filipíny, Singapur, Thajsko a Vietnam. Tyto státy jihovýchodní Asie jsou členy sdružení ASEAN (Sdružení národů jihovýchodní Asie), až na Východní Timor, který je prozatím kandidátem.

b) Střední Asie - je geograficky nejednoznačně definována, zahrnuje bývalou Uzbeckou SSR, Kirghistánskou SSR, Tádžiskou SSR a Turkmenskou SSR.

c) Východní Asie - zahrnuje oblasti Číny, Tchaj-wanu, Japonska, Severní a Jižní Korey, Mongolska, Malajsie, Singapuru a Vietnamu.

d) Jižní Asie - státy hlavně v podhůří Himalájí a na západ od nich. Území zahrnuje Bangladéš, Britské indooceánské území, Bhútán, Indii, Maledivy, Nepál, Pákistán a Srí Lanku.

Zajímavosti: nejvyšší hora je Mount Everest, nejnižší místo je Mrtvé moře, nejhlubší a nejvodnatější místo je Bajkal  a největší rozsah vodní hladiny má Kaspické moře.

 

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: Karolína Šmatláňová | Napsáno: 16. 5. 2009, 17:38
Zavřít