Nacházíte se zde: Galaktis » Články » ZSV (občanská nauka) » Psychologie

Psychologie - články

Hledat článek:

Články v této sekci?

Vývoj psychologie

Jaký byl vývoj psychologie ve starověku, středověku a novověku.

Psychologie - Typy osobnosti

Přehled nejčastějších typologií

Psychologie

Co je psychologie, čím se zabývá novodobá psychologie. Co je psychika, prožívání, chování a jeho projevy. Jaké jsou hlavní úkoly a cíle psychologie.

Psychologické směry

Rozebrat psychologické směry přirodovědně orientované, humanisticky orientované, moderní směry psychologie a hlubinnou psycholgii.

Piagetova teorie

Piaget a jeho teorie

Paměť a učení

Definice paměti a učení, k čemu nám slouží, procesy

Vnímání

Definice vnímaní, druhy vnímaní, funkce vnímaní, procesy a vlastnosti vnímaní.

Vrstvy osobnosti

Vrstvy osobnosti z psychologického hlediska, hlavní osobnosti, principy a konflikty

Znáte nějaký článek z jiného webu, který by mohl ostatním čtenářů pomoci?

Zavřít