Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Anglický jazyk » Gramatika

Gramatika - články

Hledat článek:

Články v této sekci?

Předpřítomný čas průběhový

Vysvětlení užití předpřítomného času průběhového

Členy v angličtině

člen a jeho použití

Předpřítomný čas prostý - present perfect

Kdy jej používat, příklady vět, kompletní vysvětlení látky.

Vyjádření opakující se činnosti v minulosti (na cizím webu)

Past simple, would, used to

Hope, Wish, If only (na cizím webu)

Jak vyjadřujeme v angličtině svá přání.

Slovní druhy v angličtině (na cizím webu)

Slovní druhy se anglicky nazývají word classes.

Tázací dovětky (na cizím webu)

Question tags - například "že" na konci věty.

AJ-přítomný čas prostý

popis, užití,otázka, odpověď, zápor, příklady

slovesa MAKE a DO

rozdíl mezi slovesem make a do

Předpřítomný čas průběhový (na cizím webu)

Kdy a jak jej použít.

Shrnutí časů v angličtině (na cizím webu)

Zjednodušený popis.

Slovesa smyslového vnímání (na cizím webu)

Rozdíly mezi ČJ a AJ.

Britský a kanadský slang. (na cizím webu)

Rozdíly mezi angličtinou v různých koutech světa.

AJ - nepřímá řeč (indirect speech) (na cizím webu)

Jak se používá.

AJ - gerundium vs. infinitiv (na cizím webu)

Tento výklad se zaměřuje na slovesa, kde se mění význam podle toho, zda po nich použijeme gerundium, nebo infinitiv.

Znáte nějaký článek z jiného webu, který by mohl ostatním čtenářů pomoci?

Zavřít