Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Český jazyk a literatura » Literatura » Spisovatelé » Petr Bezruč

Petr Bezruč

Betr Bezruč,vlastním jménem Vladimír Vašek se narodil roku 1867 v Opavě a zemřel v roce 1958 v Olomouci. Řadíme ho do skupiny Anarchistických buřičů, literární skupiny, která se objevila na přelomu 19. a 20. století. Jeho otec, Antonín Vašek byl jedním z prvních kritiků rukopisu Královodvorského a Zelenohorského. Studoval v Praze, ale studia přerušil a stal se poštmistrem v Brně. Jeho tvorba se v průběhu času nemění, neprochází vývojem. Je autorem jediného zásadního díla Slezských písní. V pozdějších létech svého života žil ve Frýdku, kde začal tvořit a přenášet na papír své názory na svět. Na sklonku života píše nostalgické vzpomínkové básně Stužkonoska modrá.

Slezské písně (1909) jsou sbírkou 56 básní, původně vydanou pod názvem Slezské číslo. Básně začal publikovat v časopise Čas. Postupem času byly vydány souhrnně. Sbírka byla přijata kladně hlavně mezi studenty. Básně jsou věnovány Slezsku, popřípadě jižní Moravě, kde v mládí žil. Hlavní rovinu tvoří problematika národnostní (střety národů žijících ve Slezsku), sociální (kontrast mezi světem bohatých a chudých) a intimní ( odraz jeho životních lásek). Ve sbírce se objevují sociální balady, ve kterých je tragédie podmíněna sociálními podmínkami. Básně jsou psány v první osobě nebo z pohledu davu. Po formální stránce ve sbírce najdeme výrazný vliv symbolismu (jednoslovný nebo v celé básni), dekadence (smrt), impresionismu (příroda), slovesnosti, epiky, nářečí (dodává autentičnost), vulgarismů, kontrastů (chudoba versus bohatství), opakování a náznaky.

Nejznámější básně Slezských písní: Maryčka Magdonová, Kantor Halfar, Ostrava, Červený květ

Samostatně vydané básně: Stužkonoska modrá, Paralipomena I. II., Přátelům a nepřátelům

Studie z cafe Lustig-povídky

 

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: Karel Staněk | Napsáno: 24. 3. 2009, 19:43
Zavřít