Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Dějepis » Moderní dějiny » Pád komunistického režimu

Pád komunistického režimu

Projevy nespokojenosti v roce 1988

Významná protestní akce se uskutečnila 21. srpna 1988 na Václavském náměstí v Praze u příležitosti 20. výročí sovětské okupace.Na výzvu opozičních iniciativ Nezávislé mírové sdružení a České děti se zde shromáždilo několik tisíc lidí,požadujících nejen odchod okupačních vojsk,ale také zrušení cenzury,svobodné volby,propuštění politických vězňů a dodržování lidských práv.Policejní oddíly demonstranty rozehnali.Mnozí byli zmláceni,více než sto jich skončilo ve vazbě,na třináct z nich podali  úřady trestní oznámení.Další protestní shromáždění proti režimu se konalo 28. října1988 u příležitosti 70. výročí vzniku Československa.Proti několika tisícům osob,které se sely na Václavském náměstí,aby toto výročí uctily,zaútočila policie vodními děly,obrněným transportéry a nasadila cvičené psy.V Den lidských práv,10. prosince 1988,se na Škroupově náměstí v Praze konala první úředně povolená manifestace,svolaná opozičními skupinami.Řečníci-mezi nimiž byl Václav Havel-žádali propuštění politických vězňů,respektování mezinárodních úmluv o lidských právech a zahájení dialogu s církvemi.

Co bylo občanské forum

Den po násilném rozehnání studentské manifestace,18. listopadu 1989,se studenti vysokých škol,herci další představitelé kulturní veřejnosti sešli v pražskm Realistickém divadle.Shodl se na uspořádání týdenní protestní stávky a navrhli,aby se v pondělí 27. listopadu konala generální stávka na území celého Českslovenska.V průběhu dne se k osazenstvu Realistického divadla přidávali další československé scény,které na týden přestaly hrát svůj běžný repertoár a místo představení pořádaly diskusní večery,věnované politické situaci.Ve stejné době proběhla v centru Prahy znovu protivládní demonstrace,tentokrát však policie nezasáhla.

Charta 77 se v průběhu studentské demonstrace úmyslně držela poněkud stranou.Václav Havel byl 17. listopadu dokonce mimo Prahu.Avšak 19. listopadu večer se již zúčastnil dalšího shromáždění zástupců všech opozičních iniciativ,uměleckých sdružení a církví v Činoherním klubu a zde se spolu s ostatními představiteli Charty 77 podílel na založení Občanského fora jako jenotného opozičního hnutí,které se mělo ujmout vyjednávání se státní mocí.V čele Občanského fora stanul Koordinační výbor,jehož prvními členy bylo 18 představitelů různých názorových skupin.Vedoucí místo v něm zaujal Václav Havel.OF vydalo prohlášení,v němž podpořilo požadavek na vyhlášení generální stávky,a žádalo dialog se státní mocí,propuštění politických vězňů a ustavení parlamentní komise,která měla vyšetřit surový zákrok proti demonstrujícím na Národní třídě. OF vznikala velmi brzy ve všech českých i moravských krajích a také ona se zasloužila o zlomení koministické moci.

Průběh generální stávky v Československu

Požadavek uspořádat na celém československém území generální stávku padl bezprostředně po zásahu policie proti demonstrantům 17. listopadu na Národní třídě.V následujících dnech  naléhavost stávky ještě vzrostla,poněvadž komunistické vedení státu odmítalo celou řadu požadavků Občanského fora.Občanské forum hodlalo světu ukázat odhodlanost československého lidu dosáhnout svobody a demokracie a jeho stanovisko se setkalo  s všeobecnou podporou.Dne 27. listopadu 1989 se generální stávka opravdu konala.Připojila se k ní většina občanů.Od 12 do 14 hodin zastavily práci všechny podniky a ajeich osazenstvo vyšlo do ulic.Velkými i malými městy procházeli tisícové průvody se státními vlajkami,na náměstích i na návsích se konala shromáždění na podporu Občanského fora.Stávka vyzněla jako neoficiální referendum o vedoucí úloze Komunistické strany Československa ve společnosti.Odpověd na ni dávala nejzřetelněji hesla na trnsparentech a skandovaná v průvodech: Konecvlády jedné strany,Svobodné volby. Průběh generální stávky ukázal,že OF se těší podpoře velké části veřejnosti.

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: Šárka Hartmannová | Napsáno: 7. 8. 2009, 19:53
Zavřít