Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Fyzika » Kinematika, první část

Kinematika, první část

Kinematika se zabývá pohybem těles, aniž by se zajímala o to, jak se tělesa pohybují.

Mechanický pohyb

Všechna tělesa kolem nás jsou buď v klidu, nebo v pohybu.

 

"Klid, nebo pohyb tělesa určujeme vzhledem k jiným tělesům. Stav klidu, nebo pohybu těles je vždy relativní"

Zaparkované kamion je v relativním klidu, ale neznamená to, že je v absolutním klidu, protože je v klidu pouze vzhledem k povrchu země a né vzhledem k slunci či vesmíru.

 

"Neexistuje těleso, které by bylo v absolutním klidu"


Dráha hmotného bodu

Při mechanickém pohybu opisuje hmotný bod souvislou čáru, kterou nazýváme trajektorie hmotného bodu. Podle tvaru pohybu dělíme pohyby hmotného bodu na přímočaré a křivočaré.

Přímočarý pohyb

Přímočarý pohyb koná například hrot tužky, kterým pohybujeme kolem hrany rovného pravítka, dešťová kapka padající k zemi, nebo automobil jedoucí na přímém úseku dálnice.

Křivočarý pohyb

Křivočarý pohyb koná naopříklad vykopnutý míč, automobil projíždějící zatáčkou, nebo lyžař sjíždějící slalom. Zvláštním případem křivočarého pohybu je pohyb hmotného bodu po kružnici. Pohyb po kružnici konají jednotlivé body na pneumatice jedoucího automobilu, body sedačky roztočeného kolotoče aj.

Tvar trajektorie hmotného bodu závisí na volbě vztažné soustavy (soustava těles, ke které vztahujeme klid nebo pohyb sledovaného tělesa, se nazývá vztažná soustava).

 

"Délka trajektorie opsaná hmotným bodem při jeho pohybu se nazývá dráha a značíme jí písmenem s."

 

V první části jsme se seznámili a vysvětlili si, co to vůbec je, a definovali jsme si mechanický pohyb, dráhu hmotného bodu, přímočarý a křivočarý pohyb, a také třeba vztažnou soustavu, v příštím článku se pustíme do dalších věcí z kinematiky jako například rychlost a zrychlení hmotného bodu, nebo volný pád.

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: Andrew Kania | Napsáno: 31. 3. 2009, 6:33
Zavřít