Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Hudební výchova » Hudba

Hudba

Hudba je uspořádání zvuků. Výběr zvuků, jejich rytmické cítění a uspořádání určují kvalitu a funkci působení hudby.

Nejdříve se termín hudba označoval jako hra na strunný nástroj, později se začal používat jako muzika. Slovo muzika pochází od řeckých múz, o kterých se říkalo, že inspirují pro písně, tance, malířství i sochařství.

Hudební věda, ne též muzikologie je odborná věda, která se zabývá hudbou a hodnotí vše, co je s ní spojené.

Vznik hudby:

Je známo mnoho různých teorií o vzniku hudby:

Hudba vznikla jako doprovod společné práce, protože rychlý rytmus hudby dokáže udržet pracovní tempo.

Hudba vznikla napodobováním zvuků přírody (zpěv ptáků, šumění vody, atd.).

Hudba vznikla společně s mluvenou řečí. Teorie založena na tzv. tónových jazyků (příkladem může být čínština), kde se určitý význam slova projevuje pomocí melodie hlasu.

Druhy hudby:

Hudba se podle růžných podmínek řadí do určitých skupin.

1. Podle vztahu ke spiritismu:

a) Duchovní – hl. cílem je náboženství

b) Světská – hudba milostná, taneční, atd.

c) Liturgická – doprovod k náboženských obřadům

2. Podle původu

a) Umělá – práce konkrétního autora

b) Lidová – práce kolektivu, například lidové tance na vesnicích. Tato hudba se postupem času dotváří.

3. Podle cíle autora

a) Umělecká (Artificiální) – autor se snaží vložit do své hudby vysokou uměleckou a estetickou hodnotu (W. A. Mozart, L. Beethoven, J. S. Bach, atd.)

b) Neumělecká (Nomartificiální) – Autor díla se nesnaží o umělecké a estetické cíle.

 

4. Podle určitého žánru

a) Vážná hudba (classical music) – umělá hudba

b) Lidová hudba - hudba lidová i zlidovělá (dechovky)

c) Populární hudba (Pop music) – jde o komerční hudbu

d) Jazz – lidová hudba afroameričanů

e) Rock –

f) Folk – umělá předělávka lidové hudby

g) Country – původně lidová hudba, ale amerického původu

h) Metal – druh rockové hudby, ostřejšího rázu

i) Rock adn roll (rock ´n´ roll) – 1. vývoj rocku

j) Gothic – temná hudba, ve které jsou důležité vysoké operní hlasy a tajemné tóny hudby

k) Reegea

 

Všechny kategorie se mohou kombinovat.

Hudba v historii:

Starověk

Důkazy o této hudbě se nalézají na nástěnných malbách a archeologických nálezech. Hudba se dělila na duchovní a světskou. Byla důležitá při duchovních obřadech a šamanských rituálech. Je jisté, že existovali i dětské říkanky a zpěvy.

Středověk

Hudba měla stále větší funkční význam. Zaznívala v kostelech, a sloužila tak k náboženským účelům. Svatý Řehoř (Gregory) uspořádal velký soubor chorálů, které se přeměnily v Gregoriánský chorál.

V této době hudba nesloužila pouze k náboženským účelům, ala zpěv a hra tzv. minesengrů sloužila k potěšení a zábavě prostého i vyššího lidu.

Renesance

Období 1400-1600 byla doba, kdy se bohatí měli čas i chuť bavit. Pro jejich potěchu došlo k rozmachu světské a instrumentální hudby.

Hudební nástroje: loutna, cembalo,…

Skladatelé: J. Ockeghem, A. Gabrielli, W. Bird, O. Gibbons, O. de Lassus, J. Desprez, P. de Monte, J. Vencálek, K. H. z Polžic, atd…

Mše a motety byly hlavní formou duchovní vokální polyfonie.

Baroko

V období Baroka v letech 1600-1750, vzniklo mnoho významných děl vážné hudby. Vznikala většinou operní hudby, divadelní hra, ve které herci zpívají většinu svých rolí.

Hudební nástroje: housle, klavír, varhany, concerno,…

Skladatelé: J. S. Bach, C. Monteverdi, H. Schütz, G. F. Händel, B. M. Černohorský, J. Ramenu, atd.

Pro duchovní hudby byly vytvořeny velké chorály G. F. Händela aj. S. Bacha a čistě znějící hudba pro smyčcové orchestry Vivaldiho a jiné.

Klasicismus

Období Klasicismu (1750-1820) se zaměřilo především na nové styly hudby pro orchesty a instrumentální skupiny. Vznikaly smyčcová kvarteta, sonáty, koncerty pro sólové nástroje a symfonie. Důraz byl kladen na klasický řád a vyváženost.

Díky aristokratickým podporám se hudební vystoupení nemusely konat pouze v malých salónkách, ale i ve větších budovách a divadlech.

Skladatelé: W. A. Mozart, L. van Beethoven, J. C. Bach, J. J. Ryba, F. X. Briti, atd.

Romantismus

Beethovenova dramatická a expresivní hudba otevřela vrátka období romantismu (1820-1900). Skladatelé v hudbě ukazují své emoce, pocity a myšlenky prostřednictvím poetických a milostných písní, popisných děl nebo vášnivých a dramatických oper. Romantismus tedy ukazuje svoji spontánnost, emoce, citlivost a fantazii.

Skladatelé: F. Schubert, F. Chopin, F. Liszt, G. Verdi, R. Wagner, A. Dvořák, B. Smetana, G. Puccini, Z. Fibich, a další

20. století

20. století přineslo světu explozi hudebních stylů. Vzniklo třeba jazz a blues, později i rock and roll, a z něj rock. Skladatelé byli ovlivněni světem, jazzem, hudbou dálného východu a odjinud. Hudba se více přiblížila světu díky moderní technice. Lidé se s hudbou setkávají každý den díky televizi, rozhlasu, satelitu, počítači a různým přehrávačům.

Hudba se rozvíjí a vznikají různé styly a jejich kombinace např. numetal, gothic rock, heavy-metal, pop, techno, alternative, house, hip-hop, rap

 

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: Sabina Krejčová | Napsáno: 28. 6. 2009, 12:28
Zavřít