Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Český jazyk a literatura » Literatura » Čtenářský deník » Farma zvířat

Farma zvířat

Charakteristika díla

George Orwell, který tuto zdařilou knihu psal, chtěl poukázat na demagogii v tehdy komunistickém Sovětském svazu v době před druhou světovou válkou, což se mu podle mého celkem podařilo. Orwell, který nebyl příliš slavným spisovatelem; spíše se mu dařilo v žurnalistice, by mohl Farmu zvířat považovat za své nejzdařilejší dílo. Kniha velmi vtipně a trefně popisuje nejprve šlechetnou myšlenku revoluce, a posléze i "komunistické" vedení prasat na farmě. Autor v knize často až ironicky líčí absurdní situace, které se ale skutečně stávaly i v "lidském komunismu". Myslím si, že Orwell napsal dílo tak bezchybně, jasně a pochopitelně, že opravdu každý pochopí pointu celé knihy, a co víc, kniha ho donutí se nad celým systémem diktatur zamyslet. Jazyková stránka je velmi dobrá, věty jsou snadno chápatelné, celá kniha je jakoby nad věcí.

Postavy

V knize najdeme jedinou důležitější postavu-člověka-a to je nešťastný farmář, jménem Jones, kterého zvířata z farmy vyhnala a tím započala celou revoluci (jistá podoba s revolucí v carském Rusku roku 1917), dále je tu několik hlavních postav-zvířat. Například Vůdce celé farmy, soudruh Napoleon (prase), koně Lupina a Boxer, cynický osel Benjamin, který je vždy nad věcí a vždy ví více, než celá farma dohromady (kromě Vůdce Napoleona,samozřejmě), Pištík (pravá ruka Napoleona, prase s dobrým řečnickým nadáním a schopností strhnout všechna zvířata na Napoleonovu stranu) a mimo jiné můžeme zmínit třeba prase Kuliše, kterého postava je v knize nápadně podobná postavě Lva Davidoviče Trockého ve skutečnosti.

Stručný obsah díla

Zvířata žijící pod nadvládou flegmatického farmáře Jonese, se jednoho dne vzbouří a všechny lidi z farmy vyženou. Jsou velmi šťastná, že mají konečně svůj život ve vlastních rukách.Do svého čela postaví dvě schopná a inteligentní prasata-Napoleona a Kuliše, která posléze začnou vést celou farmu. Zpočátku jde všechno velmi dobře a zvířata se mají o mnoho lépe, než za dob Jonese, ale brzy se nad celou farmou začínají stahovat mraky. Dva vůdci mezi sebou začínají mít rozpory a to pro farmu nemá dobrý vliv. Krátce na to jeden vůdce, jménem Napoleon, vyžene druhého, Kuliše, z farmy. Násilím. Napoleon začíná zavádět vládu, která má nejspíš za cíl udělat z ostatních zvířat hlupáky, kteří mají všechno to, co jim Vůdce (ano, teď už s velkým V) řekne, za svaté. Ze zvířat se pomalu a jistě stávají otroci bez práv, jakmile se někdo Vůdci jen trochu znelíbí, už se do něj pustí Vůdcova smečka psů, a je téměř jisté, že onen tvor z toho vyjde živ. Zvířata se začínají dělit do kast-nejhloupější ovce, které nevědomky dělají Vůdci největší propagandu, protože ten správně vytušil, že udělat z nich poslušné beránky bude nejsnadnější; pracující síla, jako například koně, kteří nejsou nijak zvlášť chytří, ale ani hloupí a občas se třeba stane, že se jim některé Vůdcovo nařízení zdá přitažené za vlasy (ale Napoleonovi přece záleží hlavně na tom, kolik práce odvedou; a té je opravdu hodně), "odboj" ve formě několika slepic, kterým se nelíbilo odevzdávat veškerá svá vejce lidem za peníze a několika prasat, kterým se nelíbí jejich výsostné postavení na farmě a chtěli by být spravedliví. Tato kasta však nemá dlouhého trvání, neboť bude brzy roztrhána Napoleonovými psi. Dále tu máme Benjamina, kterého nelze nikam zařadit, poněvadž je velmi inteligentní, ale zároveň se do ničeho neplete, a potom tu jsou ostatní zvířata-jakési neviditelné, nic neříkající ovečky, ztracené ve stádu. Nebudu zde vyjmenovávat všechny nespravedlnosti a příběhy, které jsou v knize vylíčené, to by si ji nikdo ani nemusel číst. Ve zkratce prostě řeknu, že se Napoleon stále více vzdaluje od idejí, které ostatní sliboval na začátku revoluce, a kniha končí tím, jak skupinka přetloustlých prasat holduje alkoholu v Jonesově obýváku s farmáři ze sousedních farem.

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: Markéta Píchová | Napsáno: 12. 4. 2009, 21:37
Zavřít