Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Český jazyk a literatura » Literatura » Čtenářský deník » F.L. Věk - Jirásek Alois

F.L. Věk - Jirásek Alois

Jak už název napovídá, hlavní postavou pětidílného románu je F. L. Věk (Hek), dobrušský rodák, kupec a buditel. Autor podává obraz počátečních fází národního obrození. V jednotlivých dílech vystupují postavy, které charakterizují rozmanitá společenská prostředí, poměry a myšlenkové proudy tehdejší doby.

I. díl

Malý František žil do svých deseti let klidným a šťastným životem dítěte. Protože měl velké hudební nadání, byl přijat jako choralista do pražského benediktinského kláštera. Náhoda (probudil z domnělé smrti knihovníka pátera Matyáše) mu otevřela cestu do klášterní knihovny, kde poznává mimo jiné i staré evangelické knihy. Vzpomínal na souseda Žalmana, tajného evangelíka, a jeho bibli. Klášter byl později na příkaz císaře Josefa zrušen, nadaný František však dostal stipendium, aby mohl pokračovat ve studiích. Na živobytí si přivydělával hodinami hudby. Vyučoval němou Paulu, dceru paní Butteauové. Brzy se do ní zamiloval. V této rodině se seznámil i s vlastencem Václavem Thámem, dramatickým spisovatelem. František začal zanedbávat studium a čím dál více se věnoval hudbě a divadlu. Svými znalostmi dějin vlasti zaujal profesora matematiky Vydru.

Otec se dozvěděl o synově životě v Praze, chtěl jej okamžitě vzít domů. František nejdříve odmítl, ale když se dozvěděl, e Paula miluje Tháma a že je matka velmi nemocná, opustil Prahu a navrátil se domů. Stal se kupcem. Paula si vzala Tháma, při porodu se jí vrátila řeč. Žili v bídě, jezdili s kočovnou společností.

II. díl

Po otcově smrti veld Věk obchod samostatně. Občas navštívil Prahu. V Krameriově České expedici se scházeli vlastenci: medik Held, dramatik Prokop Šedivý, Hněvkovský.

Věk se dozvěděl, že Thámovo manželství není šťastné. O Františkovu přízeň začala usilovat Bettina, nejmladší dcere Butteauových, vrátil se proto raději domů. Zamiloval se do Márinky Snížkové, spolu s ní a její babičkou přihlížel v Praze korunovaci Leopolda II. S Márinkou se později oženil.

III. díl

Nastalo těžké období napoleonských válek. Někteří vlastenci začali pochybovat o zdaru obrození, jiní věřili: Kramerius, Vydra, Vrba (kněz šířící knihy po venkově), Dobrovský aj.

Povzbuzení přinesl pohled na ruské Suvorovovy pluky, které procházely Prahou při pochodu proti Francii. Z druhé strany se šířily francouzské osvícenské myšlenky.

Věk se pokoušel založit v Dobrušce divadlo, jeho záměr zmařil vrchni, který dal navíc zabavit i jeho francouzské knihy.

Navštívil opět Prahu. Stal se svědkem rozvratu Thámovy rodiny, Paula měla poměr s hercem Amlingem. Věkův obchod kvetl, štěstí přineslo narození syna Václava, později dcerky. Konec blahobytu však učinil požár Dobrušky r. 1800, popelem lehl i Věkův dům s obchodem.

IV. díl

S pomocí přátel se Věk opět trochu zmohl. Syna dal na studia do Litomyšle, bydlel zde u svých tet. Netrvalo dlouho a přišla druhá pohroma (r. 1811 - státní bankrot), díky které se Věk ocitl na mizině.

V tomto díle se dále dozvídáme o útěku Pauly s Amlingem, o smrti profesora Vydry, Krameria, o nastoupení nových vlasteneckých nadšenců: J. Nejedlého, J. Jungmana, J. Hýbla aj.

V. díl

Václav, Věkův syn, odešel do Prahy studovat práva. Odolal svodům mladé vdovy Lorencové, zamiloval se ale nešťastně do Katinky, dcery velkoobchodníka Toškána. Zapojil se do vlasteneckého hnutí. Seznámil se s V. K. Klicperou, J. N. Štěpánkem.

Amling opustil Paulu, Thám se za ní vydal do Halíče, našel však pouze její hrob. Brzy poté zemřel i on.

Václav vystudoval, stal se právníkem a vzal otce k sobě.

Nové naděje přinesl roku 1816 dekret, který umožňoval zavedení českého jazyka na gymnáziích.

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: Jana Hlaváčová | Napsáno: 28. 7. 2009, 19:28
Zavřít