Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Český jazyk a literatura » Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

                                                

                                    Pojmy

 

 

Báje (mýty) - z řeckého slova mythos – vypravování

·        jsou vypravování o nadpřirozených bytostech, o bozích a lidech s nadlidskými schopnostmi

 

Mytologie-    soubor mýtů

-         dělí se na: antické a biblické

-         Antické : Daidalos a Ikaros, Král Midas

-         Biblické: Noemova archa, stvoření světa, Adam a Eva, Kain a Ábel

 

Pověst – je vypravování, které je sice vymyšlené, ale má pravdivé jádro

·        Pravdivé může být:   - místo – stavby (pověst o hradu Veveří)

                                                                   - osoby (Jan Žižka)

                                                                   - historické události (obléháni Brna)

·        Pověsti mohou být místní (o Brnu) nebo národní (o Čechovi)

 

Bajka – je krátký vymyšlený příběh, vystupují v něm zvířata, ukazuje špatné lidské  

              ukazuje na špatné lidské vlastnosti, vyplívá z něj poučení.

·        Autoři bajek:  Ezop (6.st. př.n.l. Řecko)

                            Jean De Lafontaine (17.st. Francie)

                            Ivan Andrejevič Krylov (19.st. Rusko)

                            Ivan Olbracht (20.st.)

 

Pohádka – vymyšlené příběhy

·        Vystupují v nich nadpřirozené bytosti : drak, vodník, bubák, čert, víla . .

·        Objevují se tam kouzelné věci: kouzelný prsten, oříšek, kabát, koště, jablko . . .

·        Magická čísla:7,3,9,12

·       V pohádkách obyčejně vítězí dobro nad zlem, láska nad nenávistí, neznáme v nich přesné místo ani čas

 

·        Pohádky lidové – sbírali je a převyprávěli je – Karel J. Erben, Božena Němcová

 

·        Pohádky umělé, autorské – Karel Čapek, Václav Čtvrtek, Ondřej Sekora, Josef Lada

 

Legenda – je vypravování o životě svatých a zázracích, které dělali

- Život sv.Kateřiny, Legenda o sv. Ludmile

 

 

Kronika – je vypravování, v němž se události řadí za sebou tak, jak následovaly

 

 

 

 

 

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: Silvie Holešovská | Napsáno: 25. 3. 2009, 15:51
Zavřít