Nacházíte se zde: Galaktis » Články » Dějepis » Novověk » Albrecht z Valdštejna

Albrecht z Valdštejna

Albrechtovo mládí

Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna pocházel ze starobylého a rozvětveného českého panského rodu. Světlo světa spatřil na nevelké tvrzi v Heřmanicích nad Labem 14. září 1583. Jeho otcem byl Vilém z Valdštejna a matkou Kateřina, rozená Smiřická ze Smiřic. Od roku 1597 mladý Valdštejn studoval. Njeprve na bratrské škole v Košumberku, kde byl jeho spolužákem pozdější katolický předák Vilém Slavata z Chlumu, poté ve slezském Goldbergu, významnější však byl jeho pobyt na luteránské akademii v Altdorfu u Norimberka. Více než školních knih si ovšem hleděl cvičení ve zbt¨rani, zvláště zacházení s kordem, který mimochodem patřil k tehdejší běžné ozdobě pánů studentů. Po jedné rvačce, kdy zranil měšťana, studia v Altdorfu ne zcela dobrovolně ukončil. Pak snad podnikl tzv. kavalírskou cestu po Evropě a domů se vrátil roku 1602. Zde se Albrecht Václav Eusebius, nyní už zkušený, ambiciozní, ale ne příliš majetný mladý muž rozhodl hledat své příští štěstí u vojska. Příležitost se mu záhy naskytla - odebral se na bojiště proti Turkům, kde se vyznamenal až bláznivou odvahou při obléhání Košic. Byl těžce raněn a povýšen na hejtmana (kapitána). V eslibně započaté vojenské kariéře v císařském vojsku mu poněkud překáželo jeho bratrské vyznání, a tak roku 1606 bez větších skrupulí konvertoval ke katolicismu. O tři léta později dosáhl podstatného zlepšení svých hmotných statků sňatkem se zámožnou vdovou Lukrécií Nekšovou z  Landeka, se kterou vyženil statky na východní Moravě a na Hané.

Valdštejnův závratný vzestup

Na počátku byla zrada. Albrecht jako plukovník moravských stavů přeběhl v roce 1619 s částí svých oddílů a především s moravskou stavovskou pokladnou k císařským. Pro Ferdinanda II. pak dovedně verboval další žoldnéře. Valdštejn sám se přímo nepodílel na porážce českého stavovského povstání v bitvě na Bílé hoře, ale na zkáze českých stavů notně vydělal.

 

Informace o článku

Tagy: (Přidat tag)
Autor: Šárka Hartmannová | Napsáno: 9. 12. 2009, 13:41
Zavřít